Archív

Nedeľa Svätej Trojice

Dnes svätíme Nedeľu Svätej Trojice. Svätá Trojica – tajomstvo a zároveň láska. Tajomstvo Svätej Trojice je ústredné tajomstvo viery a kresťanského života. Nesnažme sa pochopiť to tajomstvo. Veď, ono je tajomstvom a teda ľudskému rozumu nepochopiteľné. Treba jednoducho veriť, keďže je to tajomstvo, ktorého podstatou je láska. A láska je dobrotivá, nezmýšľa zle... (1 Kor-13). Kto verí v lásku, verí možno podvedome aj v Boha. Lebo Boh je láska. Jeho Syn prikazuje ...aby ste sa milovali navzájom (Jn 17). Zrejme, Boh od človeka lásku vyžaduje. Iste aj preto, lebo bez čistej spoločenskej, partnerskej, rodinnej, bratskej, susedskej... lásky niet prosperity, niet budúcnosti. Ak dovolíme neláske, s ktorou ruka v ruke ide aj nenávisť, aby vládli svetom – budúcnosti nieto, ľudstvo je odsúdené na zánik.

 

Nedeľa Svätej Trojice

 

Ak zakusujeme lásku nejakej osoby, alebo spoločenstva, túžime byť spolu a vtedy, takmer, akoby sme sa navzájom rukou dotýkali, pohládzali. Vtedy rovnako zmýšľame, rovnako cítime...sme jedno, sme celok a sme silnejší. V láske je sila. Láska hory prenáša. V Prvom liste Korinťanom (skratka 1 Kor alebo 1K;) apoštol Pavel uvádza: „Teraz zostáva viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska."

Lásku a jednotu cítime aj v rodine, pritom sa ani nesnažíme vysvetliť prečo je tomu tak, prečo nám je dané to rodinné puto. Je to záhada a zároveň aj samozrejmosť– veď sme rodina! A v rodine vždy je viac osôb, najčastejšie aspoň tri. Aj Svätá Trojica je Rodina, veď ide o Otca a Syna spojených Duchom, čiže láskou. Jedná sa o hlboké duchovné bohatstvo, ktoré má svoj fundament vlastne v láske. Boh Trojica, to je trojnásobná láska, ktorá sa nám predstavuje v troch osobách. Teda, náš Boh nie je akýsi samotár, ale je rodinou, spoločenstvom, pluralitou osôb zjednotených láskou. Je spoločenstvom lásky.

Ježiš prišiel na túto zem, aby na nej zakorenil civilizáciu čistej lásky a teda civilizáciu, alebo kultúru Trojice. Prišiel, aby nás naučil umeniu milovať, ktoré je špecifické pre Božiu rodinu. „Ak vidíš lásku, vidíš Trojicu".

Toto poznanie je však proces, ktorý neustále prebieha, lebo ani láska nikdy nie je ukončená, ani úplná. V priebehu života sa premieňa, dozrieva....

Je veľmi dôležité, aby sme tento vzťah so Svätou Trojicou, teda lásku, preniesli aj do našich spoločenských vzťahov.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články