Archív

Bratstvo a jednota

V Galérii mesta Bratislavy GMB včera bola vernisáž výstavy Bratstvo a jednota Olji Triaška Stefanovićovej. Kurátorka Bohunka Koklesová o výstave uvádza: „Výstava Olji Triaška Stefanović sa obracia k problematickej histórii bývalej Juhoslávie, obracia sa ku krajine jej pôvodu. V projekte autorka kombinuje rodinnú anamnézu 80. a 90. rokov 20. storočia na pozadí rozpadajúcej sa multietnickej Juhoslávie. Výstava je tak príkladom toho ako sa tzv. „veľké dejiny" premietli do „malých dejín". Aký dopad mali politické rozhodnutia na životy konkrétnych ľudí. Autorka pre expozíciu realizovala fotografie, ktorými dokumentovala pozostatky kultu juhoslovanského prezidenta Josipa Broza Tita, pozostatky oficiálnych stavieb titovského režimu. Súčasťou expozície sú aj fotografie mnohých pamätníkov, ktoré sa budovali v druhej polovici 20.storočia ako pripomenutie vojnových a etnických konfliktov v čase druhej svetovej vojny. Ich protiváhou sa na výstave stávajú fotografie, ktoré dokumentujú pozostatky občianskej vojny 90.rokov."

 

doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD. v úvode stručne predstavila svoje vystavované dielo (Foto: Ivan Štelmák)

 

doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD. v úvode stručne predstavila svoje vystavované dielo (Foto: Ivan Štelmák)

 

Spoločná fotografia hlavných protagonistiek výstavy - kurátorky výstavy Bohunky Koklesovej, riaditeľky GMB Kataríny Trnovskej a vystavujúcej umelkyne Olji Triaška Stefanović (Foto: Ivan Štelmák)

 

Spoločná fotografia hlavných protagonistiek výstavy - kurátorky výstavy Bohunky Koklesovej, riaditeľky GMB Kataríny Trnovskej a vystavujúcej umelkyne Olji Triaška Stefanović (Foto: Ivan Štelmák)

 

Ivan Štelmák a Olja Triaška Stefanović

 

Ivan Štelmák a Olja Triaška Stefanović

 

Na vernisáži sa zišli početné významné osobnosti a milovníci umenia (Foto: Ivan Štelmák)

 

Na vernisáži sa zišli početné významné osobnosti a milovníci umenia (Foto: Ivan Štelmák)

 

Na vernisáži sa zišli početné významné osobnosti a milovníci umenia (Foto: Ivan Štelmák)

 

Výstavu zahájili a otvorili - nová riaditeľka GMB Katarína Trnovská, manažérka GMB Zuzana Novotná a kurátorka výstavy Bohunka Koklesová.

Výstava nabáda diváka k aktívnemu premýšľaniu o histórii, politike, vojne, ale aj o pamäti, zabúdaní a napokon aj o viere v budúcnosť, o nádeji. „My staršie ročníky si často s nostalgiou spomíname na časy keď sme chodili na dovolenku k moru do Juhoslávie. Kto iný by mohol zhrnúť spomienky na Juhosláviu a jej udalosti vedúce k jej rozpadu lepšie ako Olja Triaška Stefanović, rodáčka z Juhoslávie (Nový Sad, Srbsko). Na vernisáži jej fotografickej výstavy v GMB - Mirbachov palác v Bratislave sa 11.6. 2020 zišli priaznivci bývalej Juhoslávie, ale aj mladá súčasná generácia, ktorá obdivuje Oljine diela." Píše Ivan Štelmák z Bratislavy, milovník a znalec slovenského umenia."

 

Zábery z výstavy: Foto Ivan Štelmák

 

Zábery z výstavy: Foto Ivan Štelmák

 

Zábery z výstavy: Foto Ivan Štelmák

 

Zábery z výstavy: Foto Ivan Štelmák

 

Zábery z výstavy: Foto Ivan Štelmák

 

Zábery z výstavy: Foto Ivan Štelmák

 

Olja Triaška Stefanović sa narodila v Novom Sade v Srbsku, v Bratislave na VŠVU v roku 2007 ukončila magisterské štúdium fotografie v ateliéry profesorky Miloty Havrankovej a teraz na rovnakej škole už osem rokov pôsobí ako vysokoškolsky pedagóg kde v roku 2017 u profesora Antona Čierneho ukončila doktorandské štúdium na katedre Intermedii a multimedii.

V tvorbe ju zaujíma priestor a pomocou fotografie vytvára obrazové správy svojho vnútorného uvažovania o miestach, opustenej architektúre, ako aj o miestach, do ktorých si metaforicky dosadzuje vybrané témy. V posledných rokoch jej tvorba sa sústreďuje na jej vlastnú pamäť, rodinnú históriu, osobne spomienky a na termín prítomnosť minulosti v jej osobnom živote. Venuje sa aktívne a profesionálne fotografovaniu historickej ako aj súčasnej architektúre v Strednej Európe.

Pravidelne vystavuje na Slovensku a v zahraničí. V roku 2015 bola vyhlásená fotografkou roka na Slovensku. Od roku 2013 na Rádiu FM moderuje diskusnú reláciu o vizuálnom umení a kultúre Triaška&Čejka_FM.

Na VŠVU pôsobí ako odborná asistentka v ateliéry Doc. Jani Hojstričovej fotografia – realita – konštrukcia a vyučuje odborný predmet – Vznik fotografickej knihy.

Žije s rodinou v Bratislave.

 

Kp

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články