Archív

20. október - Svetový deň štatistiky

Priemerný netto osobný dôchodok v Srbsku v období I.–VII. 2020 je 59,339. V Belehradskom regióne je on nadpriemerný a činí 73,343. Belehradská obec Vračar má najvyšší priemerný netto osobný dôchodok, až 96,618 a ostatné časti Belehradu sa tiež nachádzajú na najvyšších priečkach: Nový Belehrad má 93,558 a Stari Grad 92,278. Vojvodina má priemerný osobný dôchodok nižší od štátneho priemeru: 56,419 a mesto Nový Sad je s priemernou mesačnou mzdou 66,674 dinárov trochu nad priemerom. Keď ide o naše slovenské obce všetky sú pod štátnym, ale aj pod vojvodinským priemerom a situácia je takáto: Stará Pazova 53,093 a Báčsky Petrovec 48.853. Kovačica je na spodných priečkach so 46.808 a z vojvodinských obcí pod ňou sú umiestnené iba obce Báč a Srbobran, ktoré majú o asi tisíc dinárov menej. Viac TU: https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20200925-prosecne-zarade-po-zaposlenom-jul-2020/?s=2403.Kam sa nám to podela bohatá a vyspelá Vojvodina?

 

20. október - Svetový deň štatistiky

 

Ako to bolo s našimi platmi pred desiatimi rokmi?

Podľa údajov Republikového ústav pre štatistiku Srbska, priemerný osobný dôchodok v roku 2010 v Srbsku bol 47,190 dinárov a vojvodinská priemerná mzda bola 46,156. Od vojvodinského priemeru bol dokonca vyšší aj priemerný zárobok v centrálnom Srbsku (47,576) a najvyššie platy boli v Belehrade, kde ich priemer bol 58,445 dinárov a na Novom Belehrade priemer bol 73,689 din.

Z Vojvodinčanov najviac zarábali obyvatelia Juhobáčskeho obvodu. Keď ide o najbohatšie vojvodinské obce štatistika bola takáto: Vršac (56.348), Beočin (53.305), Nový Sad (53.250)...Naše slovenské prostredia značne zaostávali za takýmto priemerom: v obci Stará Pazova v priemere zarábali 36.563 din, v obci Kovačica 34.665 a v obci BáčskyPetrovec, ktorá bola na samom chvoste vojvodinských priemerných osobných dôchodkov, iba 31.513 dinárov.

Celý článok zverejnený pred desaťročím TU:
http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/2761-20-oktober-svetovy-de-tatistiky

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

MIROSLAV DEMÁK

SEPTEMBER
(Romeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
Ráno ktoré sa začalo tak dávno
a pritom sa nekončí skôr než zajtra
Pred nami sa vnára do fontán
Navždy a znova odchádza kráľovná Mab
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami

Posledné komentáre

Posledné články