Archív

Ľudovít Štúr

Ako odpoveď na silnejúce maďarské národné hnutie vyrástla v 40. rokoch 19. storočia nová generácia Slovákov, predstaviteľov romantizmu, pripravených na priamu národno-politickú akciu. Vodca tejto generácie bol charizmatický profesor Bratislavského lýcea a prvý slovenský politický predstaviteľ Ľudovít Štúr (1815 – 1856). Dnes si pripomíname 205. výročie od narodenia naozaj vzácneho evanjelika: Ľudovíta Štúra. Bol to slovenský národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor a pedagóg. Bol veľkým priateľom aj mnohých dolnozemských Slovákov a tiež aj Srbov.

 

Ľudovít Štúr

 

Svedčí o tom aj publikácia historika a literárneho historika Samuela Čelovského (1950) Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Okrem iného v nej uvádza, že bol kulpínsky farár Félix Kutlík (narodil sa 28. marca 1843 v Rumunsku v Sinnicolau Mare a umrel 30. júna 1890 v Kulpíne). „... priateľom Jána Kollára a Ľudovíta Štúra a písal do mnohých slovenských novín (Pešťbudínske vedomosti, Národný hlásnik, Národné noviny a iné)". V knihe tiež uvádza že roku 1843 „petrovská cirkev venovala 50 zlatých na Ústav reči a literatúry československej v Bratislave, kde, ako je známe, pôsobil Ľudovít Štúr. Revolučné a demokratické myšlienky štúrovskej generácie nachádzajú v Petrovci živnú pôdu."

Keď písal o volebnej porade Slovenskej národnej strany, ktorá bola 26. mája 1872 v Petrovci uviedol: Práve počas tejto porady bol hosťom na petrovskej fare vodca vojvodinských Srbov, veľký priateľ Slovákov, žiak Ľudovíta Štúra Svetozar Miletić.

V knihe Významní Srbi Andru Gavrilovića (Znameniti Srbi XIX veka | Andra Gavrilović | Drugo dopunjeno izdanje | Naučna KMD | Beograd, 2008.) autor píše:

Za účelom ukončenia strednej školy - štúdia filozofie – Svetozar Miletić odišiel do Požunu (Bratislava), kde vodcom všetkej slovanskej mládeže bol cnostný Slovák Ľudovít Štúr, ktorému sa Miletić stal najnadšenejším študentom v slovanskom zmysle. Hovorí o tom jeho životopisec: „Miletićovo školenie v Požune je obzvlášť dôležité, pretože položilo umný základ pre jeho spôsob myslenia a cítenia pod prevládajúcim vplyvom slávneho slovenského vlastenca a spisovateľa Ľudovíta Štúra; teplé lúče vysoko vzdelaného Štúrovho ducha a jeho ponaučenia najskôr oživili a vyvinuli inteligentné a citlivé zárodky, ktoré sa práve prebúdzali v bohato nadanej a vnímavej duši mladého človeka. Štúrov vplyv bol nepochybne rozhodujúci pre smer Miletićovej výchovy a následnej práce. " To neskôr vyhlásil aj sám Miletić.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články