Archív

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

Žiť život s bremenom zdravotného postihnutia sa môže javiť ako jedna z najväčších tragédií, aké môžu jednotlivca a jeho rodinu postretnúť. Prekonávanie každodenných bariér, neraz úplná izolácia, chýbajúce pochopenie zo strany svojho okolia... Neraz ide o dennodenné zúfalstvá. Postihnutý sa nedokáže integrovať do spoločnosti a rodina sa musí všeličoho zriekať a podriaďovať potrebám svojho člena. V mnohých prípadoch postihnutý nie je vinný za svoju invaliditu a predsa musí znášať to preťažké bremeno a veľký kríž. Spoločnosť v nejednom prípade vie byť krutá a bráni v integrácii hendikepovanej osobe. Nechce medzi seba prijať osobu, ktorá je odlišná. "Vyšším princípom je, aby sme sa spoločne radovali zo šťastia a života a nie zo vzájomného nešťastia a smrti. Ľudia si pomáhajú spoločne svojou radosťou a nie svojím žiaľom" (John Ruskin).

 

V Petrovci máme Združenie rodičov detí s osobitnými potrebami MY a v Kulpíne Združenie osôb s invaliditou Objatie/Zagrljaj

 

V Petrovci máme Združenie rodičov detí s osobitnými potrebami MY a v Kulpíne Združenie osôb s invaliditou Objatie/Zagrljaj

 

V Petrovci máme Združenie rodičov detí s osobitnými potrebami MY a v Kulpíne Združenie osôb s invaliditou Objatie/Zagrljaj

 

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 3. december za medzinárodný deň hendikepovaných označovaný aj ako Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, ktorým sa má poukazovať na problémy hendikepovaných. Je potrebné rozlišovať mieru možností každého človeka. Sú ľudia, ktorí majú vážne fyzické i psychické obmedzenia. Je potrebné tieto obmedzenia reálne zvážiť a podľa toho vytvoriť im podmienky na to, aby mohli svoj život čo najviac naplniť a získať sebestačnosť. Potrebujú podporu v tom, čo dokážu, potrebujú pomoc pri prispôsobovaní sa podmienkam a požiadavkám prostredia, potrebujú priateľskú a nápomocnú ľudskú pozornosť. Ich život nadobudne zmysel, keď získajú pocit, že sú dôležití pre ostatných.

Štatisticky patrí tento deň viac ako jednej miliarde ľudí, pretože približne 15 percent svetovej populácie, má nejaký druh zdravotného postihnutia.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články