Mozaika

IN MEMORIAM – za Jurajom Andom

Vo veku 55 rokov nás nečakane opustil historik, muzeológ a etnograf Juraj Ando z Békešskej Čaby. A len prednedávnom, v auguste tohto roku získal pri príležitosti maďarského štátneho sviatku rytiersky kríž Záslužného radu Maďarska za prácu vykonanú pre rozvoj a úspešné fungovanie Múzea M. Munkácsyho v Békešskej Čabe.

 

IN MEMORIAM – za Jurajom Andom

 

Juraj Ando sa narodil 1. júla 1966 v Békešskej Čabe. Absolvoval Univerzitu Komenského v Bratislave, odbor história – etnografia. Od roku 1989 pracoval na Riaditeľstve múzeí Békešskej župy ako muzeológ – etnograf, v rokoch 2001-2012 ako zástupca riaditeľa. Paralelne zastával funkciu výkonného riaditeľa Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti Legatum s. r. o., ktorého činnosť sa spočiatku sústreďovala na národopisné zbierky, až kým sa 1. januára 2010 nestala vydavateľom Ľudových novín. Z postu výkonného riaditeľa hospodárskej spoločnosti odstúpil v roku 2013 po tom, ako ho vymenovali za riaditeľa Múzea Mihálya Munkácsyho v Békešskej Čabe.

Bádateľská činnosť J. Anda sa zameriavala na tradičnú kultúru slovenskej národnosti, zaujímal sa v prvom rade o jej architektúru. Viackrát bol organizátorom Medzinárodnej národnostnej etnografickej konferencie v Békešskej Čabe. Bol redaktorom série publikácií Spolku maďarských etnografov Národopis Slovákov v Maďarsku. Bol jedným z organizátorov spolupráce medzi múzeami Békešskej župy a múzeami na Slovensku. V oblasti regionálnych výskumov spolupracoval s aradským múzeom.

V súvislosti so svojou múzejnou prácou zastával niekoľko spoločenských funkcií: bol členom predstavenstva Zväzu oblastných domov Maďarska či regionálnym referentom Riaditeľstva pre maďarské duševné a kultúrne dedičstvo, ako aj členom Kuratória Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku.

Prácu Juraja Anda ocenili viacerými prestížnymi vyznamenaniami. Spolok maďarských etnografov na svojom valnom zhromaždení v roku 2006 mu udelil pamätnú plaketu Pro Etnographia Minoritatum. V roku 2016 jeho dlhoročná činnosť v oblasti muzeológie bola ohodnotená prestížnou Cenou Ferenca Móru.

Jeho náhly odchod hlboko zasiahol našu komunitu.

Česť jeho pamiatke!

 

Zdroj: www.luno.hu

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články