Zatmenie Mesiaca

Donorský večierok

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v tomto roku jubiluje a veľkolepé oslavy storočnice jeho pôsobenia budú prebiehať o necelý mesiac, v pondelok 30. septembra a v utorok 1. októbra. Keďže na oslavy, aké si zasluhuje sté výročie, treba zabezpečiť značné prostriedky, ktorých nikdy dosť, kolektív našej jubilujúcej vzdelávacej ustanovizne sa rozhodol usporiadať darcovský večierok. Prebiehal včera, no počasie mu veľmi ne-žičilo. Prietrž mračien a výpadky prúdu iste odradili nejedného potenciálneho dobrodinca. Anna Medveďová, riaditeľka gymnázia, vítajúc tých najrozhodnejších, nezlomných podporovateľov podčiarkla, že podobné počasie bolo aj pred sto rokmi, 8. septembra 1919, keď sa konalo zasadnutie gymnaziálneho kuratória, na ktorom sa rozhodovalo o výstavbe slovenského gymnázia v Petrovci. Tak ako pred storočím, aj včerajšia schôdza sa napriek kalamite predsa uskutočnila.

 

Donorský večierok

 

Donorský večierok

 

Donorský večierok

 

Donorský večierok

 

Donorský večierok

 

Donorský večierok

 

Donorský večierok

 

Donorský večierok

 

„Sú ľudia dobrej vôle, veľkého srdca, ktorí ako bývalí žiaci alebo dobrodinci našej školy pomáhali a pomáhajú, aby škola obstála a bola takou akou je," povedala na úvod Anna Medveďová a poďakovala sa aj kolegyniam a kolegom, ktorí venúvajú svoj čas svojej škole s cieľom zveľaďovania tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizne. V pokračovaní nasledovala krátka prezentácia činnosti gymnázia v posledných rokoch a informácia o oslavách, ktoré sa blížia.

 

Donorský večierok

 

Donorský večierok

 

Donorský večierok

Donorský večierok

 

Donorský večierok

 

Fotograf Vahid Cifrić na večierku škole daroval fotografiu gymnázia, ktorú utvoril z 18 jednotlivých fotografií

 

Fotograf Vahid Cifrić na večierku škole daroval fotografiu gymnázia, ktorú utvoril z 18 jednotlivých fotografií

 

Záver večierka bol vyhradený na podpisovanie donorských listov čiže zmlúv. Otvorený je osobitný podúčet, ktorý škola dostala na oslavy, na ktorý štedrí darcovia môžu zaplatiť dobrovoľný príspevok, avšak vedenie školy sa uzhodlo, aby sa podpisovali aj donorské listy, aby tak zostala stopa po darcovstve, aj škole, aj darcom, tiež aj pre budúce pokolenia.

Keďže ide o jeden z tých najzákladnejších pilierov našej slovenskej identity, finančne podporiť ustanovizeň a prispieť k oslavám jej storočnice bude záujemcom umožnené aj v nasledujúcich dňoch. Na gymnáziu možno podpísať donorsky list a tiež možno prispieť aj na bankový účet.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články