História Kulpína

Vstúpenie Krista Pána

Vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha, Otca všemohúceho... Stalo sa to v 40. deň po vzkriesení. Pán Ježiš fyzicky odišiel z tohto sveta. V Biblii sa to takto opisuje: Pred ich očami vzniesol sa hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. Stal sa teda zázrak! Pred niekoľkými desaťročiami sme si to inak ani nedokázali vysvetliť, no v súčasnej dobe veda nám všeličo ujasňuje. A ak si dokážeme racionálne vysvetliť zázraky, to znamená, že sa ony skutočne mohli stať a tak sa aj v Biblii opísaná udalosť o Ježišovom odletení a možno aj Jeho premenení sa v oblak, skutočne mohla udiať. Vladimír Obšust, farár novosadského cirkevného zboru túto udalosť takto vysvetľuje:

 

Vstúpenie Krista Pána

 

„Pred svojim vstúpením do mimozemskej oblasti náš Spasiteľ vyviedol svojich učeníkov na vrch Olivetský, tam ich požehnal a vzdialil sa od nich unášaný do výšky. Ježišove telo sa po jeho vzkriesení transformovalo, premenilo. Bola to jedna nová forma hmoty. Matéria, o ktorej moderná veda ešte málo vie. Ale, teoretická fyzika sa zaoberá teóriou o takzvanom plazmatickom stave hmoty a takáto matéria nepodlieha všetkým zákonom, aké v prírode poznáme. Zemská príťažlivosť nepôsobí na teleso známym spôsobom. Štruktúra hmoty je taká, že predmet môže prejsť cez predmet. Takže, toto nové Ježišovo telo zem nepriťahuje a môže sa zjavovať kdekoľvek divnými spôsobmi,"– uvádza Vladimír Obšust.

„Oblak sa v Biblii používa aj ako vyjadrenie Božej slávy – mimoriadneho zjavenia Božej prítomnosti. Aj Ježišov druhý príchod na túto zem, kedy príde ako sudca, sa opisuje v súvislosti s oblakom. Obidve tieto udalosti sú zahalené rúškom tajomstva. Snažiť sa to uchopiť nejak fyzikálne by znamenalo, že budeme podobne ako učeníci – udivene hľadieť do neba," píše Ján Hroboň, biskup ZD ECAV na webovej stránke Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku.

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/vstupenie-jan-hrobon-biskup-zd?fbclid=IwAR1opaLZQQ0huPV5KFwpSq00_IQI7dLg6XnKJSCGTEy5N_sQUnAIurXUoz8

Každopádne, Vstúpenie je obohatením našej viery. Ponúka nám novú dimenziu poznania. V tom poznaní sa čoraz viac uisťujeme, že je všetko možné. „Smrť neexistuje a pri tomto vedomí strach z nej zmizne. Pamätajte si, že nikto, kto existoval, nezomrel. Obrátili sa na svetlo a ako také stále existujú. Tajomstvo spočíva v tom, že sa tieto svetelné častice vracajú. Vracajú sa k jednej z predchádzajúcich energií. Kristus a ešte niektorí iní poznali toto tajomstvo. Ja som hľadal spôsob, ako zachovať ľudskú energiu. Je to jedna z foriem svetla, ktorá sa niekedy v Duši rovná najvyššiemu nebeskému svetlu... " tvrdil Nikola Tesla. Viac TU: https://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/vesti/2943027/mrtvi-ne-znaju-da-su-zivi.html

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články