Kratak pregled istorije

Spomienka na Lazara Dunđerského

"Najhlbšia poklona dielu Lazara - Lazu Dunđerského. Nech táto slávnostná akadémia ešte silnejšie ožiari duch rodiny Dunđerskej a všetky ostatné rodiny, ktoré storočia vytvárali Vojvodinu. Jeho dedičom, ako aj dedičom všetkých ostatných zámožných a rešpektovaných ľudí zo starej Vojvodiny, jedno veľké ospravedlnenie, verím po prvýkrát od predstaviteľov štátu, za všetko, čo si v čase komunistickej diktatúry vytrpeli, nezákonné, nespravodlivé a nemorálne, " povedal predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović v stredu 6. decembra v Srbskom národnom divadle v Novom Sade na slávnostnej akadémii venovanej stému výročiu smrti Lazara Dunđerského, ktorého rodina mala kaštieľ aj v Kulpíne.

 

Spomienka na Lazara Dunđerského

 

Spomienka na Lazara Dunđerského

 

„Boh mi dal, aby som aj ja dal“ – bolo životným krédom Lazara Dunđerského

 

„Boh mi dal, aby som aj ja dal" – bolo životným krédom Lazara Dunđerského

 

Srbské národné divadlo (SNP), ako inštitúcia celoštátneho významu, bola organizátorom slávnostnej akadémie venovanej Lazarovi Dunđerskému, jednému z najvplyvnejších a najbohatších Srbov v rakúsko-uhorskej ríši. SNP týmto spôsobom chcelo vzdať úctu svojmu veľkému dobrodincovi, ktorý v dôležitom historickom okamihu pomohol prácu novosadského srbského divadla vybudovaním divadelnej budovy. Veľkolepá budova sa nachádzala na dvore terajšieho hotela Vojvodina, ktorý tiež vlastnila rodina Dunđerski. Táto divadelná budova bohužiaľ v roku 1928 vyhorela v ohni.

 

Divadelné Múzeum Vojvodiny sa zapojilo do organizácie akadémie a v aule SNP vystavilo svoju maketu "Dunđerskovho divadla"

 

Divadelné Múzeum Vojvodiny sa zapojilo do organizácie akadémie a v aule SNP vystavilo svoju maketu "Dunđerskovho divadla"

 

Vďaka spolupráci pivovaru Carlsberg Srbsko a Srbského národného divadla vystavené boli aj exponáty z Múzea piva v Čeláreve

 

Vďaka spolupráci pivovaru Carlsberg Srbsko a Srbského národného divadla vystavené boli aj exponáty z Múzea piva v Čeláreve

 

Zoran Subotički a Zoran Đerić (Foto SNP)

 

Zoran Subotički a Zoran Đerić (Foto SNP)

 

V mene hostiteľa účastníkom sa prihovoril riaditeľ SNP Dr. Zoran Đerić. Autorom scenára a celého projektu bol Zoran Subotički, ktorý je aj autorom monodrámy "Ja, Lazar Dunđerski", z ktorej úryvky predviedol Miodrag Petrović, herec SNP. Konferencierom bol Strahinja Bojović, tiež herec SNP a nevystali ani hudobné predely.

 

Zoran Subotički a riaditeľ Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec Ján Pavlis

 

Zoran Subotički a riaditeľ Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec Ján Pavlis

 

Príležitosť zúčastniť sa na Slávnostnej akadémii využili aj viacerí Kulpínčania a Kulpínčanky

 

Príležitosť zúčastniť sa na Slávnostnej akadémii využili aj viacerí Kulpínčania a Kulpínčanky

 

Fotografia pred SNP s pokrajinským premiérom Igorom Mirovićom

 

Fotografia pred SNP s pokrajinským premiérom Igorom Mirovićom

 

Podujatie sa oznámkovalo s takýmito úsmevmi na tvárach

 

Podujatie sa oznámkovalo s takýmito úsmevmi na tvárach

 

Predstavitelia Obce Báčsky Petrovec boli v Organizačnom výbore tohto nevšedného podujatia a občania tejto, ako aj ostatných prostredí, v ktorých sídlila rodina Dunđerská, mali zabezpečenú bezplatnú prepravu do Nového Sadu a vstupenky na akadémiu, o čo sa postarala Turistická organizácia Obce Báčsky Petrovec v spolupráci s Báčskopetrovskou obcou a so Srbským národným divadlom (SNP) z Nového Sadu.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Miroslav Demák:
     September
     (Rómeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
...
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami
(úryvok)

 

Posledné komentáre

Posledné články