Kratak pregled istorije

Cantilena a spomienka na Hviezdoslava

Úžasný koncert sa uskutočnil na konci apríla v zaplnenom evanjelickom kostole v Senici. So svojím programom tu vystúpil Spevácky zbor mesta Senica Cantilena pod vedením dirigenta Jozefa Chabroňa. Vystúpenie pod názvom Proč bychom se netěšili sa skladalo z pätnástich skladieb významných skladateľov a záverečnej piesne Aká si mi krásna, ty rodná zem moja... Súčasťou popoludnia bola aj spomienka na jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov Pavla Orságha Hviezdoslava pri 170. výročí jeho narodenia. Domáci farár Juraj Šefčík prítomným priblížil predovšetkým jeho pôsobenie v Senici v rokoch 1874 - 1875, ktoré nie je všeobecne známe.

 

Cantilena a spomienka na Hviezdoslava

 

Cantilena a spomienka na Hviezdoslava

 

Cantilena a spomienka na Hviezdoslava

 

My Seničania si veľmi vážime, že práve u známeho senického advokáta Štefana Fajnora sa P.O. Hviezdoslav pripravoval na advokátske skúšky. Jeho pobyt v Senici bol o to významnejší, že práve tu sa prvý raz nazval Hviezdoslavom. Báseň bola objavená v jeho pozostalosti a prvý krát svoj pseudonym v tlačenej forme použil v nekrológu v Národných novinách po pohrebe senického rodáka a poslanca kulpínskeho volebného okresu roku 1869 v Uhorskom parlamente Viliama Paulínyho-Tótha:

Vy, nadšene nado mnou planúce hviezdy,
váš pohľad noc tak utešenou robí.
Ach, vás vídam, vídam vždycky rád,
vo vás od mladosti zvyknem sa kochať,
od vás si meno slávne požičav,
vedzte, že zvem sa: Pavol Hviezdoslav.

Juraj Šefčík v závere prečítal i niekoľko úryvkov z listov, ktoré mladý básnik písal zo Senice svojej milej Ilonke Novákovej, dcére oravského seniora, ktorá sa stala neskôr jeho manželkou.

V kostole bol taktiež vystavený panel s písomnosťami a fotografiami P. O. Hviezdoslava a Ilony Novákovej z doby, kedy pôsobil s Senici.

 

Oľga Zlochová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články