Michal Harminc

70 rokov Rádia Nový Sad

Rádio-televízia Vojvodiny oslavuje 70. výročie Rádia Nový Sad, prvého média tejto ustanovizne, v súčasnosti pokrajinského verejného servisu Rádio-difúznej ustanovizne Vojvodiny (RUV), ktorý dnes už má sedem mediálnych platforiem. Rádio Nový Sad sa po prvýkrát ozvalo 29. novembra 1949. Od samého začiatku sa vysielal program v piatich rečiach: po srbsky, maďarsky, slovensky, rumunsky a rusínsky. V novších dejinách pribudli ďalšie menšinové redakcie a program sa vysiela v šestnástich jazykoch. V ústrety významnému rozhlasovému jubileu kolegovia slovenskej televíznej redakcie, ktorá je o dvadsať rokov mladšia, zablahoželali Rádiu Nový Sad reláciou Dotyky, ktorá bude odvysielaná v nedeľu 17. novembra o 21. h na RTV 2. Budú v nej hosťovať terajší členovia redakcie a spomínať sa bude aj na tých, ktorí našu rozhlasovú cestu trasovali a zanechali za sebou významnú novinársku, hlásateľskú, či hudobnú stopu.

 

70 rokov Rádia Nový Sad

 

70 rokov Rádia Nový Sad

 

70 rokov Rádia Nový Sad

 

70 rokov Rádia Nový Sad

 

70 rokov Rádia Nový Sad

 

Do dejín Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad za 70 rokov existencie sa zapísalo vyše 150 pracovníkov a 12 šéfredaktorov. Počas tých rokov, a zvlášť v povojnovom období, sa redakcia rozrastala a určité obdobie počítala vyše 50 členov. V roku 2005, keď v Rádio-televízii Vojvodiny došlo k racionalizácii počtu zamestnancov a ponúknuté bolo odstupné, mnohí to využili, takže počet členov Slovenskej redakcie klesol pod 20 osôb. Odvtedy sa zaznamenával úpadok a v súčasnosti ju tvorí 17 zamestnancov, s ktorých je takmer polovica v dočasnom pracovnom pomere.

 

70 rokov Rádia Nový Sad

 

70 rokov Rádia Nový Sad

 

70 rokov Rádia Nový Sad

 

70 rokov Rádia Nový Sad

 

70 rokov Rádia Nový Sad

 

Od samého začiatku si redakcia kládla za cieľ informovať občanov slovenskej národnosti vo Vojvodine v ich rodnom jazyku, pestovať jazykovú kultúru a zachovať slovenskú hudbu a tradície vojvodinských Slovákov.

Program RNS po slovensky možno sledovať na 100 MHz a 107,1 MHz od 08,00 do 10,00 h a popoludní od 15,00 do 18,00 h a v utorok a sobotu sa vysiela aj nočný hudobný a dramatický program v čase 23,00 do 06,00.

 

70 rokov Rádia Nový Sad

 

70 rokov Rádia Nový Sad

 

70 rokov Rádia Nový Sad

 

70 rokov Rádia Nový Sad

 

70 rokov Rádia Nový Sad

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články