Rádio Kulpín

Päť kníh jubilantky Viery Benkovej

„Mám intímnu potrebu komunikovať cez poéziu. Je to asi akýsi primárny hlas z hlbín mojej osobnosti, možno z hlbín dávna..." – napísala namiesto doslovu spisovateľka Viera Benková v dvoch svojich najnovších rovnomenných básnických knihách Studňa. Obe knihy vyšli k spisovateľkiným osemdesiatinám a obaja vydavatelia: SVC z Báčskeho Petrovca a Spolok slovenských spisovateľov z Bratislavy, Viere Benkovej k narodeninám venovali práve poéziu, teda to, čo je jej najbližšie – osemdesiat jej vlastných básní. Petrovské vydavateľstvo jej do narodeninového balíka pridalo aj ďalšiu knihu Závity pamäti, ktorá obsahuje publicistické príspevky, recenzie a úvahy a ďalších pätnásť krátkych próz zhrnutých v knižočke Z aromatického literárneho záhonu jej k narodeninám vydal MOMS Petrovec. Piata kniha publikovaná v Benkovej jubilejnom roku je preklad jej poézia do srbčiny Na rubu sna (Na pokraji sna), ktorá vyšla v belehradskom vydavateľstve Alma, Sunčani breg a preložila ju Katarína Pucovská.

 

Päť kníh jubilantky Viery Benkovej

 

Päť kníh jubilantky Viery Benkovej

 

Iste sú svojráznou kuriozitou dve Studne Viery Benkovej, ktoré vyšli v rovnakom roku s takmer rovnakým obsahom a výber pre obe knihy urobila Dagmar Maria Anoca z Rumunska. Básnická zbierka Studňa vydaná Spolkom slovenských spisovateľov má pevnú väzbu a 126 strán, kým Studňa, ktorá vyšla v Petrovci má 144 strán a okrem básní obsahuje aj množstvo fotografií a kratších výňatkov z recenzií a rôznych zápiskov vzťahujúcich sa na Benkovej tvorbu, čo čitateľovi pomôže dôkladnejšie nazrieť do života, súkromia a duše spisovateľky. Knihu vydalo Slovenské vydavateľské centrum v rámci edície Živý prúd, rovnako ako aj Závity pamäti, ktorá má 204 strán a ktorú ilustrovala Ingrid Zámečníková. Benková si v nej zo závitov pamäte vytiahla spomienky na niekdajšie literárne stretnutia a zážitky s poprednými juhoslovanskými spisovateľmi a osobnosťami.

 

Päť kníh jubilantky Viery Benkovej

 

Päť kníh jubilantky Viery Benkovej

 

O knihe Z aromatického literárneho záhonu viac TU: http://www.kulpin.net/o-kulpine/pocet-obyvatelov/22-aktuality/aktuality/10649-z-aromatickeho-literarneho-zahonu-viery-benkovej

Básnickú zbierku Na rubu sna, ktorú pripravil Dr. Milutin Djuričković si možno celú prečítať TU:

 

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články