Rádio Kulpín

Sme tu na svojom

Význam a úlohu Slovákov na Balkáne netreba minorizovať. Nesmeli by sme dovoliť, aby prevládala mienka, že nám toto dolnozemské územie bolo dané. Nie, získali sme ho krvou našich ďalekých predkov. Slovenské osady a Slováci na týchto priestranstvách, čo sa môže potvrdiť, boli tu aj v XI. A XII. storočí, možno sa nevolali Slováci, ale Uhri, či Tóthovia, alebo antický kmeň Theuthovia, ale išlo o jeden národ. Hovorí Vladimír Hric, Petrovčan, ktorý sa roky náruživo venuje predovšetkým numizmatike, ale aj notafílii (kolekcionárstvo bankoviek), heraldike, dejinám... Upozorňuje aj na linku s ľudovými básňami, kde sa opisujú boje od XI. storočia: https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/szekesfehervar/narodnie_spievanky_1/pages/003_spevy_historicky.htm?fbclid=IwAR1X2CSIuxs0qaHwdDbwv4zYWhXjnYX7vccsP8Pc3qu3tsj_VkGIs7k6VHM. Z tých Spevov historicky pamätných sa dozvedáme, že Svätopluk (okolo 830 – 894) vládol všetkými krajinami kde pretekal Dunaj a že, na týchto priestranstvách naši predkovia konštantne hynuli. Územie na Dolnej zemi, kde teraz žijeme sme teda nedostali, museli sme si ho najprv vyslobodiť, aby nás potom sem mohli nasťahovať. Naši predkovia tu 500 rokov hynuli.

 

Sme tu na svojom

 

Sme tu na svojom

 

Naša historická úloha na tomto území nie je vonkoncom minoritná. Mieni Vladimír Hric a dodáva, že Slováci majú byť hrdí, majú historicky dokázané dejiny dodo VII./VIII. storočia a Nitrianskeho kniežatstva, ktoré bolo základom Veľkej Moravy. Srbi majú potvrdené napríklad dejiny len od Nemanjićovcov v 13. storočí a to dvíhajú do nebies. My máme napríklad aj historické dôkazy že, ešte v XI. storočí 3000 Slovákov, prevažne z Moravy prišlo do Iloku a Báčskej Palanky. Hovorí milovník dejín Vladimír Hric. Aj Samo Chalupka v Mor ho! tvrdí, že sme my Slováci potomkovia niekdajších Praslovanov Sarmátov, Surmátov, či Surmenov. Podľa slov nášho spolubesedníka Chalupka v Mor ho! opisuje práve boj Surmátov pri Acumincume (dnešný Slankamen). Údajne podľa Chalupkovho vysvetlenia, pri písaní Mor ho! sa opieral o rozprávky kmeňu Limigantov zo Stredoslovenska..

A proti Sarmátom mali Rimania pri Begeči veľkú pevnosť Onagrinum. Bol tam aj prístav pre 18 gálií. V dejinách sa to takmer nespomína. Ešte v roku 1896 istí nemecký archeológ robil tam vykopávky a našiel kameň z hlavnej vchodovej mestskej brány, kde písalo Onagrinum portas contra Sarmati. To mesto bolo založené v 2. storočí pred n.l.

Treba sa oboznámiť so svojou historickou úlohou a tým, čím sme prispeli k rozvoju a akú významnú úloha zohrali Slováci aj pri vzniku moderného srbského štátu. Mnohí učení Slováci boli zakladateľmi najdôležitejších inštitúcií: nemocníc, národnej banky Srbska, prvého srbského gymnázia...

O numizmatike Vladimíra Hricu TU: http://www.kulpin.net/linky/22-aktuality/aktuality/8022-penazi-nikdy-dost

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné články