O Kulpíne

Gróf Andrej Hadík

Andrej Hadík sa narodil v dnešný deň pred 307 rokmi a bol potomkom slovenskej zemianskej rodiny pochádzajúcej z Turčianskej stolice. Z jeho vlastnoručne napísaného životopisu z roku 1774, ktorý je uložený vo Vojnovom archíve vo Viedni (kópiu vlastní aj Vojenský historický ústav v Bratislave), vyplýva, že sa narodil 16. októbra 1711 na Žitnom ostrove, kde vtedy slúžil jeho otec Michal Hadík ako husársky kapitán. Uvádza to doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. Podľa názoru nášho akademika Dr. Jána Kišgeciho Andrej Hadík patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti uhorského obdobia slovenských a dolnozemských dejín a najslávnejších a najschopnejších európskych vojvodcov druhej polovice 18. storočia. Pochovaný je na svojom panstve vo Futogu, v priestore katolíckeho kostola, spolu so svojou manželkou a dcérou.

 

Kaštieľ a katolícky kostol vo Futogu

 

Kaštieľ a katolícky kostol vo Futogu

 

Kaštieľ a katolícky kostol vo Futogu

 

V kruhoch širokej verejnosti zostáva maršal Andrej Hadik doposiaľ neveľmi známy. Dr. Ján Kišgeci už niekoľko rokov pracuje na projekte, ktorým by sa posvietilo na tohto významného grófa, zabudnutého Slováka, ktorý zanechal hlbokú stopu v dejinách Futogu. Ide o viacročný multidisciplinárny projekt o živote a diele cisárskeho maršala grófa Andreja Hadíka , výnimočnej osobnosti Habsburskej monarchie, vojvodcovi a futockom grófovi, ktorého dlhá a bohatá kariéra v týchto končinách nie je nadostač preskúmaná a známa. Projekt sa začal z iniciatívy prof.Dr. Jána Kišgeciho a Združenia pre muzeálne agrárne dedičstvo z Kulpína. Začiatočné finančné prostriedky zabezpečil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci projektu Gróf Hadík – život a jeho dielo v roku 2015 boli realizované výskumno-bádateľské a čiastočne konzervátorsko-reštaurátorské práce na obraze – portréte grófa Hadíka a na jednom predmete úžitkového umenia – originálnom Hadíkovom klobúku.

 

Slovenská republika prostredníctvom ÚSŽZ vyčlenila prostriedky na reštauráciu veľkého obrazu, portrétu grófa Andreja Hadíka, ako aj reštaurovanie jeho maršalského klobúka

 

Slovenská republika prostredníctvom ÚSŽZ vyčlenila prostriedky na reštauráciu veľkého obrazu, portrétu grófa Andreja Hadíka, ako aj reštaurovanie jeho maršalského klobúka

 

Slovenská republika prostredníctvom ÚSŽZ vyčlenila prostriedky na reštauráciu veľkého obrazu, portrétu grófa Andreja Hadíka, ako aj reštaurovanie jeho maršalského klobúka

 

Portrét grófa Hadíka vznikol v roku 1764 v jeho strednom veku po získaní vysokého vyznamenania – Radu veľkokríža Márie Terézie a k vyznamenaniu patril i titul grófa a veľké Futocké panstvo, pod ktoré patrili i slovenské osady – Petrovec a Hložany.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články