Počet obyvateľov

Pavel Pop

Včera večer v Múzeu vojvodinských Slovákov, v Galérii Zuzky Medveďovej otvorili výstavu obrazov Pavla Popu – grafika virtuózneho kresliarskeho rukopisu. Početných prítomných pozdravila Anna Séčová Pintírová, riaditeľka Múzeu vojvodinských Slovákov a o Pavlovi Popovi hovorili dvaja výtvarní kritici, ktorí dobre poznajú dielo Pavla Popa a ktorí sú i autormi monografie POP: Vladimír Valentík a Sava Stepanov. Monografiu predstavili v druhej časti večierka a o tejto reprezentatívnej knihe Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov hovoril Ladislav Čáni. Keďže sa autor zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť vernisáže – prítomná bola iba jeho manželka – premietnutý bol dokumentárny film o jeho tvorbe. Výstavu monumentálnych diel Pavla Popa otvoril Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vernisáž prilákala veľmi veľký počet priaznivcov diela Pavla Popa. Výstava v Petrovci potrvá do 12. mája 2019.

 

Pavel Pop

 

Pavel Pop

 

Pavel Pop

 

Pavel Pop

 

Pavel Pop sa narodil 1. decembra 1948 v Starej Pazove. Študoval na Pedagogickej akadémii v Belehrade výtvarný odbor a Vyštudoval grafiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave roku 1975. Od roku 2008 vypracoval cyklus kresieb podobizní najväčších svetových výtvarných umelcov a ich najznámejších výtvarných diel (Pablo Picasso, Salvador Dalí, Wassily Kandínsky, René Magritte, Francisco Goya, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, Rembrandt a iní). Boli to obrazy menších rozmerov. Od roku 2012 Pavel Pop sa rozhodol pre maľbu väčších formátov na uvedenú tému. Veľký počet malieb z tohto cyklu obrazov vznikol najmä v roku 2014. Výnimočná maliarska zručnosť Pavla Popa ovplyvnená postmoderným cítením mu umožnila vzdať jedinečný hold veľkým umelcom a ich dielu. Uvádza v afiši k výstave Vladimír Valentík, ktorý na včerajšej vernisáži okrem iného povedal: "Výstava pozostávajúca z cyklu kresieb podobizní najväčších svetových výtvarných umelcov pomenovaná Pocta je toho času nainštalovaná aj na hrade v Bratislave. Tam je to pocta dolnozemská, tuná v Srbsku je to pocta veľkým maliarom a aj Pavlovi Popovi," podčiarkol Vladimír Valentík a dodal, že výstavy Pavla Popa prebiehajú paralelne v Bratislave a v Petrovci a tá na Slovensku je nainštalovaná na hrade v Bratislave a potrvá do 16. apríla. Na nej sú vystavené 22 obrazy z tohto cyklu.

 

Pavel Pop

 

Pavel Pop

 

Pavel Pop

 

Pavel Pop

 

Pavel Pop

 

Pavel Pop

 

Sava Stepanov zhodnotil, že Pavel Pop je veľmi presvedčivý a veľmi istý, súťaží skutočne s najlepšími a veľmi úspešne ich interpretuje. Je názoru, že na Popových obrazoch možno vycítiť autorský odtlačok, že to nie je iba číre napodobňovanie, lež sa na tých jeho dielach môže pobadať i niečo, čo predstavuje duch samotného Pavla, duch jeho umenia, duch jedného postupu, ktorý iba Pavel môže realizovať a ktorý nám iba on môže ponúknuť. „Máme teda pred sebou jednu výstavu, ktorá nás ubezpečuje, že tu vedľa nás stále bol jeden veľký umelec, ktorý žil skromne, ktorý nikdy zo svojho umenia nerobil pompu, nikdy nebol dotieravý, netvrdil o sebe, že je najlepší...No jeho ateliér je plný a svoj talent využil na ten najsprávnejší spôsob. Monografia, ktorú sme nedávno vydali bude svedčiť, že je Pavel Pop kompletný a komplexný umelec, s ktorým sa môže pýšiť slovenská menšina, v ktorej máme niekoľko výnimočne dôležitých umelcov a Pavel Pop je jedným z najpoprednejších," zdôraznil Sava Stepanov.

 

Pavel Pop

 

Pavel Pop

 

O najnovšej publikácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov – reprezentatívnej výtvarnej monografii POP hovoril Ladislav Čáni. Poznamenal, že na ňu môžeme byť právom hrdí a ozrejmil: „Najväčšia časť monografie sú farebné reprodukcie Pavla Popa a do knihy sa podarilo dostať veľmi reprezentatívny výber, ktorý veľmi dôsledne sleduje vývin Pavlovho rukopisu, Pavlovej poetiky, od tých prvých prác – najstaršia práca, ktorá je zaradená do tejto monografie je litografia z roku 1967." Pavel bol vtedy ešte stredoškolák a ďalej nasledujú študentské práce. Cykly sa striedajú až po súčasné diela, ktoré sú vystavené na tejto najnovšej výstave. V druhej časti knihy je dôkladne spracovaná biografia Pavla Popa a na záver publikácie je bohatá foto príloha zo súkromného života a výstav Pavla Popa, ako aj reprodukcie kníh, ktoré boli ilustrované prácami tohto nášho vynikajúceho autora.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články