Kulpínska svadba

Škola volá – žiakov na zápis a majstrov do roboty

Na budove nášho storočného gymnázia v Báčskom Petrovci sa hneď po ukončení školského roku začala veľká rekonštrukcia, sanácia budovy, ktorá sa má zakončiť do 31. augusta. Robí sa hydroizolácia, takže sú všetky základy odkopané. Keď sa odkopali, vykonávateľ prác s potešením skonštatoval, že boli pred storočím veľmi kvalitne urobené. Hydroizolácia by mala byť ukončená do konca augusta, aby žiakov 1. septembra privítala už vynovená školská budova. Do jej lavíc by si malo sadnúť 310 žiakov, z čoho 81prvákov. Ozrejmuje riaditeľka gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci Anna Medveďová.

 

Škola volá – žiakov na zápis a majstrov do roboty

 

Škola volá – žiakov na zápis a majstrov do roboty

 

Škola volá – žiakov na zápis a majstrov do roboty

 

Škola volá – žiakov na zápis a majstrov do roboty

 

Škola volá – žiakov na zápis a majstrov do roboty

 

V dňoch 8. a 9. júla prebieha zápis do stredných škôl. Na gymnázium v Báčskom Petrovci pribudne 81 žiakov, ktorí sa zapisujú do dvoch odborov: všeobecného štvorročného v srbskej a slovenskej vyučovacej reči a do trojročného odboru pre kuchárov v slovenskej vyučovacej reči. Žiaľ, po rokoch a rokoch na petrovskom gymnáziu bude iba jedna slovenská prvá trieda s 27 žiakmi – keby sa zapísali ešte traja žiaci, mohli byť dve triedy, keďže je minimum 15 žiakov pre jednu skupinu.

Srbská trieda bude mať 28 žiakov, čo je maximum. O kuchársky odbor záujem sa zvyšuje – zapísaných je až 26 žiakov, kým vlani ich bolo 18. Už druhý rok bol otvorený aj odbor pre žiakov s osobitnými schopnosťami pre výpočtovú techniku a informatiku v slovenskom jazyku, gymnaziálneho zamerania, ale o tento odbor ani v tomto školskom roku záujem žiaden nebol.

Prváci do petrovského gymnázia prichádzajú zo 17 osád. Z Petrovca ich je najviac, až 19, ale z toho počtu 10 žiakov sa zapisuje na kuchársky odbor. Zo školy odišlo 57 maturantov a prichádza 81, takže sa celkový počet žiakov navýšil na 310. Aj kapacita žiackeho domova je už zaplnená.

 

Škola volá – žiakov na zápis a majstrov do roboty

 

Škola volá – žiakov na zápis a majstrov do roboty

 

Škola volá – žiakov na zápis a majstrov do roboty

 

Škola volá – žiakov na zápis a majstrov do roboty

 

Škola volá – žiakov na zápis a majstrov do roboty

 

Hydroizolácia objektu sa koná spôsobom injekcií – vŕtajú sa do stien diery, ktoré sa plnia špeciálnymi hmotami. Hodnota prác je 13.393.000 dinárov a prostriedky zabezpečila Vláda APV. Okrem tejto veľkej a nanajvýš významnej investícii, prebiehajú i ďalšie menšie rekonštrukčné práce, ktorými sa škola chystá pre veľké oslavy storočnice školy, ktoré budú 1. októbra. Dovtedy už bude ukončená i dvojmetrová socha Jána Kolára a na jej zhotovenie finančné prostriedky sú zabezpečené z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Žiaľ, výťah nateraz nebude, avšak projekt je vypracovaný a čo nevidieť urobená bude i základná platňa na jeho výstavbu, čo dáva nádej, že i táto práca v bližšej budúcnosti bude urobená.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články