Veľká noc v Kulpíne

Najlepší žiaci petrovskej obce v šk. roku 2019/20

V piatok 10. júla 2020 vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa konalo slávnostné odovzdanie odmien najlepším žiakom a nositeľom Vukovho diplomu na základných školách a gymnáziu z územia Obce Báčsky Petrovec. Dvadsaťpäť žiakov najúspešnejšie ukončilo tento školský rok a piati žiaci si vyslúžili titul žiaka generácie.

 

Najlepší žiaci petrovskej obce v šk. roku 2019/20

 

Hrdým nositeľom Vukovho diplomu a žiakom generácie odmeny odovzdal predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, ktorý im zablahoželal k úspechu a dosiahnutým výsledkom počas školenia a zaželal veľa zdaru v budúcej práci a ďalšom školení.

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
- Denis Halaja
- Róbert Dudáš
- Ema Chalupková
- Alexej Mištec
- Marína Zátrochová
- Alisa Opavská
- Srđan Nenadović
- Ivan Vida
Žiačkou generácie pre školský rok 2019/20 je Marcela Gániová.

Základná škola Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch
- Timotej – Boris Benka
Žiačkou generácie pre školský rok 2019/20 je Ema Galambošová.

Základná škola Jána Amosa Komenského v Kulpíne
- David Regodić
- Simona Kreko
Žiakmi generácie pre školský rok 2019/20 sú Ivana Milenković a Nataša Chalupková.

Základná škola Žarka Zrenjanina v Maglići
- Jana Vasković
Žiakom generácie pre školský 2019/20 rok je Ignjatije Ignjatović

Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci
- Maja Častvenová
- Irena Struhárová
- Nataša Turčanová
- Denis Pudelka
- Martina Miksádová
- Martina Čobrda
- Neda Torović
Žiačkou generácie pre školský rok 2019/20 je Maja Opavská.

 

Zdroj: Obec Báčsky Petrovec

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články