Poznajme osobnosti

Deň RTV

Pri príležitosti Dňa Rádio- televízie Vojvodiny (RTV) a osláv 70. výročia novosadského rozhlasu, dnes boli tradične udeľované ročné ceny zaslúžilým zamestnancom tejto mediálnej ustanovizne. Slávnostný program prebiehal v štúdiu „M" Rádia Nový Sad, kde na úvod generálny riaditeľ RTV Miodrag Koprivica zamestnancom zablahoželal k jubileu a zmienil sa tiež o novej budove RTV, z ktorej včera odznel prvý signál: „Vytvorením podmienok pre prácu v novej budove, s využitím nových technológií a poznatkov, budeme mať príležitosť vyrábať program pre občanov, ktorí budovu pre nás urobili, keďže je vystavaná z finančných prostriedkov daňových poplatníkov, čiže zo štátneho rozpočtu," uviedol Koprivica, ktorý potom udeľoval výročné ceny. Medzi ocenenými boli aj dvaja zamestnanci slovenskej rozhlasovej redakcie: Jarmila Zimová a Martin Prebudila a posthumne bol vyznamenaný Pavel Hric zo slovenskej televíznej redakcie.

 

Deň RTV

 

Deň RTV

 

Deň RTV

 

Deň RTV

 

Jarmila Zimová (1960) sa do Novosadského rozhlasu dostala ešte roku 1983a už 36 rokov si nanajvýš profesionálne spĺňa svoje pracovné úlohy. V rozhlase najprv honorárne pracovala v hudobnej redakcii ako poradca pre slovenskú ľudovú hudbu a neskôr bola prijatá za hlásateľku v slovenskej redakcii, čo aj dodnes robí. Často bývala moderátorkou na mnohých našich festivaloch a s Národným orchestrom RTV vystupovala ako sólistka ľudových a tanečných piesní. Počas speváckej kariéry získala početné ocenenia. V posledných rokoch, okrem hlásateľských úloh, pribudli jej aj redaktorské záväzky – rediguje retrospektívnu reláciu Týždeň.

Martin Prebudila (1960) sa do RTV dostal roku 1989 a to najprv do slovenskej televíznej redakcie, kde bol redaktorom kultúrnej rubriky. Roku 2005 bol v rámci reorganizácie preradený do slovenskej rozhlasovej redakcie, kde redigoval reláciu z oblasti kultúry Súzvuky. Posledné dva roky je zodpovedným redaktorom tejto redakcie. Okrem rozhlasových pracovných úloh angažuje sa na rôznych literárnych podujatiach, tvorí a prekladá. Je autorom viacerých básnických zbierok, próznych diel, monografií... V poslednom období sa venuje najmä prekladateľstvu. Za svoju tvorbu získal početné ocenenia.

 

Deň RTV

 

Deň RTV

 

Deň RTV

 

Deň RTV

 

Na dnešnej RTV oslave udelili tiež prestížnu cenu „Slavuj Hadžić". Tohtoročným laureátom tohto ocenenia, ktoré pokrajinský verejný servis udeľuje za celoživotné dielo v oblasti filmu, médií a vzdelávacích rukopisov, je profesor Nikola Sekerić.

Na oslave sa zúčastnili aj penzisti tejto ustanovizne a v aule štúdia "M" pri tejto príležitosti nainštalovali výstavu, ktorej autorom je Vitomir Simurdić.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články