Poznajme osobnosti

Objekt tradičnej ľudovej architektúry v Padine

Slovenské Etno Múzeum - Petráš (SEM – Petráš) buduje expozíciu tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života Slovákov v Padine v období druhej polovice 18. až prvej polovice 20. storočia. V súčasnosti má 20 000 exponátov a najstarší exponát je Biblia z roku 1776. Táto nezisková organizácia vznikla v roku 2013 a založila ju Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj (AERD) z Padiny, ktorá pre múzeum vypracovala aj všetky doterajšie projekty. Cieľom organizácie je zastrešiť niekoľkoročnú prácu manželov Petrášových do organizácie, ktorá by jasne identifikovala ich poslanie pre ďalšie generácie. Manželia Petrášoví vložili vlastné finančné prostriedky na rozvoj a obnovu exponátov.

 

Objekt tradičnej ľudovej architektúry v Padine

 

Objekt tradičnej ľudovej architektúry v Padine

 

Objekt tradičnej ľudovej architektúry v Padine

 

Objekt tradičnej ľudovej architektúry v Padine

 

Objekt tradičnej ľudovej architektúry v Padine

 

Objekt tradičnej ľudovej architektúry v Padine

 

V tomto roku z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí SEM – Petráš získal 5 projektov. Jedným z nich bol aj projekt Prezentácia SEM - Petráš na folklórnom festivale Detva, ktorý sa žiaľ z dôvodu pandémie v tomto roku zrušil.

Ďalšie 2 projekty: Odstránenie havarijného stavu, rekonštrukcia na objekte tradičnej ľudovej architektúry Slovenského Etno Múzea - Petráš 3. a 4. časť sa zrealizovali v tieto letné dni.

Cieľom projektov bola úprava a obnovenie podlahy podkrovia na objekte ľudovej architektúry v SEM – Petráš a demontáž starého vchodového prístrešku do múzea a chodníka a montáž nového prístrešku a chodníka do felešova. SEM - Petráš je najväčšou slovenskou národopisnou expozíciou v prírode vo Vojvodine, ktorá sa buduje, ako celoslovenská expozícia tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života Slovákov v Padine a Vojvodine. Účel projektu je zvýšenie atraktivity priestorov SEM - Petráš z pohľadu technického, estetického a zlepšenie možnosti a formy múzejnej prezentácie so zámerom rozšíriť a skvalitniť ponúkané produkty múzea.

Očakávaným prínosom je ochrana, prípadne záchrana budovy v duchu zachovania jej charakteristických čŕt ako jednej z historických dominánt, ale aj jej zmysluplného využitia pre všetky cieľové skupiny nielen v Padine. Projekt riešil veľmi citlivé urbanistické riešenie vo vzťahu k pôvodnej štruktúre budovy, pričom tieto úpravy umožnili nemalé rozšírenie prezentačných priestorov pre múzejné aktivity. Budova, ako pozostatok industriálnej kultúry 18. storočia bude vhodne zaradená do konceptu budovania novej urbanistickej štruktúry a zároveň bude slúžiť na komplexné vzdelávanie návštevníkov v ľudovej a environmentálnej oblasti. Budova je historický najstarší dom v Padine.

Na rekonštrukčných práca sa podieľali firma ZGR.M.P. Martin z Padiny, ktorý prispel donáciou a Janko Hlavča, majster.

SEM – Petráš pripravuje projekt pre deti – Štyri ročné obdobia v Padine a ďalšiu rekonštrukciu budovy konice.

 

Tlačová správa

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články