Klub Kulpínčanov

Nová slovenská dráma v srbčine

V Srbskom národnom divadle v Novom Sade, v rámci prebiehajúceho prestížneho divadelného festivalu Sterijovo pozorje, v piatok predstavili jedno z kapitálnych vydaní tohto vydavateľa – antológiu „Nova slovačka drama". Z vydavateľstva Sterijovo pozorje vlani vyšla prvá kniha: Nová srbská dráma a v tomto roku publikovaná je druhá kniha, ktorá mapuje súčasnú dramatickú tvorbu na Slovensku. Jej zostavovateľkou je Vladislava Fekete a do srbčiny knihu preložila Zdenka Valentová Belićová. Rozhovory o knihe boli zaujímavé a plodné a na nich sa zrodil jeden konkrétny návrh a následne bol daný konkrétny sľub. Vladislava Fekete navrhla, aby v roku 2021, keď Nový Sad bude európskou metropolou kultúry, usporiadali v rekonštruovanom dome Milevy Marićovej Einsteinovej v Novom Sade scénické čítanie „Ajnštajnove žene" (Einsteinovej ženy) Petra Pavlaca. Návrh bol podporený a prísľub daný. Moderátor večierka Aleksandar Milosavljević, známy srbský divadelný kritik, teatrológ a riaditeľ Činohry Srbského národného divadla v Belehrade, prisľúbil pomoc pri realizácii čítania.

 

Nová slovenská dráma v srbčine

 

Nová slovenská dráma v srbčine

 

Nová slovenská dráma v srbčine

 

Nová slovenská dráma v srbčine

 

Nová slovenská dráma v srbčine

 

Okrem Vladislavy Fekete, ktorá sa v knihe predstavuje aj ako autorka jednej drámy, na prezentácii sa zúčastnili ďalší dvaja autori: Peter Pavlac a Peter Lomnický, ako aj divadelná kritička Zuzana Uličianská. Večierok moderoval Aleksandar Milosavljević a prekladateľkou bola Zdenka Valentová Belićová.

Aleksandar Milosavljević sa nanajvýš pozitívne zmienil o výbere textov, podľa jeho slov ide o relevantných spisovateľov, ktorých diela sa najviac hrajú na Slovensku a ktorí za svoje texty získali najviac ocenení. Poznamenal, že sa ich tvorba vyznačuje špecifickým tematickým rámcom, do ktorého, v obsiahlom úvodníku, čitateľa vovádza Vladislava Fekete ,v ktorom definuje kontext, v ktorom vznikli drámy, ale podala aj širšiu ich koreláciu. Je to, podľa jeho názoru, nanajvýš dôležité na hlbšie pochopenie vývojového procesu tohto druhu spisby na Slovensku.

„Slovenská súčasná, moderná dráma korešponduje s traumatickou súčasnou dobou, v ktorej žijeme," zhodnotil A. Milosavljević a dodal, že Vladislava Fekete neustále na rôzne spôsoby spája a prehlbuje spoluprácu medzi divadlami dvoch krajín. Pozitívne zhodnotil aj preklad Zdenky Valentovej Belićovej, ktorá si vedela poradiť aj s komplikovaným slangovým slovníkom a adekvátnym prekladom urobila text zaujímavým pre srbského recipienta.

Antológia „Nova slovačka drama" (Nová slovenská dráma) vyšla vlani a obsahuje deväť drám desiatich slovenských autorov. O vysokej kvalite súčasnej slovenskej dramatickej spisby svedčí údaj, že sa v posledných rokoch na slovenských javiskách hrá vyše sedemdesiat percent predlôh podľa diel súčasných autorov. Z aktuálnej teatrologickej slovenskej produkcie sú i diela zaradené do antológie: Reality snov Jany Juráňovej, Komunizmus Viliama Klimačeka, Kapitál Petra Lomnického, Peniaze Doda Gombára, Krajania Valerie Schulczovej a Romana Olekšáka, Einsteinova žena Petra Pavlaca, Osamelosť bežca piesočných dún Petra Scherhaufera, Humans of Late Capitalism Samuela Chovanca a Krátke spojenia Vladislavy Fekete.

 

Nová slovenská dráma v srbčine

 

Nová slovenská dráma v srbčine

 

Nová slovenská dráma v srbčine

 

Nová slovenská dráma v srbčine

 

Nová slovenská dráma v srbčine

 

Roku 2007 Divadelný ústav z Bratislavy vydal antológiu Srbská dráma. Podľa slov Vladislavy Fekete ich veľkou túžbou bolo recipročne urobiť so slovenskou drámou a dostať diela slovenských autorov na srbské divadelné dosky. Mieni, že slovenská dráma sa môže páčiť aj srbskému publiku, keďže sa tematické rámce dejov v našich dvoch krajinách neveľmi líšia. Aj to bol jedným z dôvodov vzniku antológie Nova slovačka drama.

Dramaturgička Vladislava Fekete, vojvodinská Slovenka, po ukončení štúdií –odbor dramaturgia - réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, od roku 2005 pracovala v Divadelnom ústave ako redaktorka Oddelenia výskumu a edičnej činnosti od roku 2006 je riaditeľkou Divadelného ústavu v Bratislave. Na jeho čelo sa dostala ako 33-ročná a okrem toho je aj riaditeľkou festivalu Nová dráma.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články