Klub Kulpínčanov

Oslobodenie Báčskopetrovskej obce

Najväčší vojnový konflikt v histórii, II. svetová vojna, trvala šesť rokov a jeden deň. Začala sa 1. septembra 1939 a posledné boje sa skončili pred 75 rokmi 2. septembra 1945. Vo Vojvodine však II. sv. vojna trvala štyri roky: v období 1941 – 1944 a v októbri roku 1944 väčšina miest bola vyslobodená. Napríklad Kovačica bola oslobodená 3. októbra roku 1944, 13. októbra partizáni vyslobodili Kysáč, 14. októbra Laliť, 15. októbra bol oslobodený Kulpín a Báčsky Petrovec, 17. októbra nasledovala Selenča, 23. októbra 1944 Nový Sad a Stará Pazova... Vojna odniesla mnoho obetí. V Báčskom Petrovci na padlých bojovníkov upomína pomník v strede osady s menami 91 osôb. Zahynulo však omnoho viac obyvateľov Báčskeho Petrovca. Na webovej stránke Múzea genocídy v Belehrade sa na zozname zahynutých Petrovčanov nachádzajú mená 210 osôb. No, ani tento zoznam nie je úplný a stále sa dopĺňa.

 

V Báčskom Petrovci 28. októbra 1941. popravení boli martýri II. svetovej vojny (zdroj: Muzej revolucije naroda Jugoslavije) http://znaci.net/arhiv/odrednica/backi-petrovac

 

V Báčskom Petrovci 28. októbra 1941. popravení boli martýri II. svetovej vojny (zdroj: Muzej revolucije naroda Jugoslavije) http://znaci.net/arhiv/odrednica/backi-petrovac

 

Na zoznam Múzea genocídy v Belehrade možno elektronicky prihlásiť nezaznačené obete II. svetovej vojny. Napríklad, na ich zozname sa nachádza iba jedna obeť s priezvyskom Poniger a na pomníku v strede Petrovca sú traja zahynutí Ponigerovci. Takých prípadov je iste mnoho.

 

Časť mien padlých bojovníkov na pomníku v Báčskom Petrovci

 

Časť mien padlých bojovníkov na pomníku v Báčskom Petrovci

 

Časť mien padlých bojovníkov na pomníku v Báčskom Petrovci

 

Časť mien padlých bojovníkov na pomníku v Báčskom Petrovci

 

Uvádzame zoznam popísaných obetí II. sv vojny z Báčskopetrovskej obce. Možno si ich prečítať TU:

 

 

Ostatné prostredia si možno pozrieť TU: http://www.muzejgenocida.rs/images/ZrtvePub/Voj.pdf

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články