Klub Kulpínčanov

Hložianska nová kuchárka

„Milé kuchárky, veríme, že vás potešíme s novým receptárom tradičných jedál. Je to vlastne súhrn receptov z troch kuchárok, ktoré sme vydali v predchádzajúcih rokoch. Recepty sú zapísané po slovensky a po srbsky. Je to receptár tradičných varených, pražených a pečených jedál a koláčov. Jedál, ktoré sa kedysi často pripravovali v slovenských domácnostiach v Hložanoch a v iných slovenských osadách," uvádza sa v predslove novej kuchárskej knihy Spolku žien Slovenka z Hložian. Kniha vyšla pod titulom Kuchárka/Kuvar a jej prezentáciu usporiadali včera v hložianskom Dome kultúry. Predsedníčka hložianskych žien Viera Miškovicová na úvod ozrejmila, že sa na tento spôsob snažia starodávne recepty vytrhnúť zo zabudnutia. Zdôraznila tiež, že zdravé potraviny pripravené na tradičný spôsob sú prvým krokom pri zachovaní zdravia členov domácnosti.

 

Hložianska nová kuchárka

 

Hložianska nová kuchárka

 

Hložianska nová kuchárka

 

Hložianska nová kuchárka

 

Hložianska nová kuchárka

 

Hložianska nová kuchárka

 

Hložianska nová kuchárka

 

V programe vystúpila spevácka skupina Spolku žien Slovenka a niekoľko žien prečítalo vlastné texty, či verše známych autorov. Kým program prebiehal dve ženy na tvári miesta pripravovali kysnuté rožky, ktoré prítomní mali možnosť aj vychutnať na posedení po knižnej premiére.

V prvej kuchárskej knihe Spolku žien Slovenka Kolo hier a koláčov je uvedených zo 60 receptov rôznych múčnikov, v druhej ich kuchárke Kyslovka so svadobnými vinšami a iné varené jedlá je zahrnutých zo 70 receptov, kým v kuchárke Tradičné pečené a pražené jedlá a jedlá pripravované v sedliackej peci je zaznačených 38 tradičných recetpov. Do najnovšej knihy zhrnuli všetky tieto recepty, ktoré dali preložiť aj do srbčiny a tak ich priblížili aj širšiemu kruhu záujemcov.

Okrem zhromažďovania starodávnych receptov, šikovné Hložančanky stále dopĺňajú aj svoju etnografickú výstavu, ktorá je už skutočne bohatá a ktorú si prítomní mohli obzrieť. Umiestnená je v dvoch izbách a to čo sa do nich nevmestilo, vyložené je na chodbách. Na stenách je tiež množstvo výšiviek.

 

Hložianska nová kuchárka

 

Hložianska nová kuchárka

 

Hložianska nová kuchárka

 

Hložianska nová kuchárka

 

Hložianska nová kuchárka

 

Hložianska nová kuchárka

 

Hložianska nová kuchárka

 

Na záver programu V. Miškovicová odovzdala knihy predsedovi Rady Miestneho spoločenstva Ondrejovi Feketemu, predsedovi MO MS Hložany Ondrejovi Zahorcovi, riaditeľovi SVC z Báčskeho Petrovca Vladimírovi Valentíkovi a predsedníčkam spolkov žien z Petrovca a Kulpína Márii Gašparovskej a Kataríne Zorňanovej.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

MIROSLAV DEMÁK

SEPTEMBER
(Romeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
Ráno ktoré sa začalo tak dávno
a pritom sa nekončí skôr než zajtra
Pred nami sa vnára do fontán
Navždy a znova odchádza kráľovná Mab
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami

Posledné komentáre

Posledné články