Klub Kulpínčanov

Senioráty a seniori SEAVC v Srbsku

Slovenská evanjelická a.v cirkev v Srbsku tohto roku oslavuje významné jubileum – storočnicu osamostatnenia. Senioráty sa utvárali hneď v začiatočných rokoch. O tom v knihe Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a.v. v Kráľovstve Juhoslovanskom Adam Vereš, ev. biskup píše: „To, čo sa nepodáva časom, zvrtne doba. Hovorilo sa a písalo o našich sťažnostiach a prenasledovaniach. Maďarskú reč nám natískali do škôl a do chrámov, a kde sa tomu ľud zprotivil, tam vyhorel kňaz a učiteľ. Prišiel rok 1918., v ktorom koncom októbra a počiatkom novembra prestála jestvovať Rakúsko-uhorská monarchia... Báčanský a banátsky slovenský seniorát boly utvorené v auguste 1920. roku. Sriemsky seniorát slovenský sa utvoril o krátky čas, totiž na jar 1921. roku." A v minulú nedeľu 6. júna 2021 v Starej Pazove, v storočnom Sriemskom senioráte prebiehala misijná slávnosť tohto seniorátu s inštaláciou Mgr. Igora Feldyho za seniora sriemskeho. Slávnostnú inštaláciu vykonal biskup SEAVC v Srbsku Mgr. Jaroslav Javorník, PhD.

 

V Starej Pazove v 1. nedeľu po Sv. Trojici (Foto: Renky)

 

V Starej Pazove v 1. nedeľu po Sv. Trojici (Foto: Renky)

 

V Starej Pazove v 1. nedeľu po Sv. Trojici (Foto: Renky)

 

V Starej Pazove v 1. nedeľu po Sv. Trojici (Foto: Renky)

 

Sriemsky seniorát

Sriemsky seniorát bol založený 29. marca 1921 v Starej Pazove. Seniorát má 6 cirkevných zborov a 6 filiálnych. Seniorom je Mgr. Igor Feldy, farár cirkevného zboru v Starej Pazove. Viac TU: https://seavc.rs/zbory/sriem/

 

V Jánošíku slávnosť inštalácie seniora banátskeho prebiehala 16.05.2021 (Foto: Mlinarcek Photo Factory)

 

V Jánošíku slávnosť inštalácie seniora banátskeho prebiehala 16.05.2021 (Foto: Mlinarcek Photo Factory)

 

V Jánošíku slávnosť inštalácie seniora banátskeho prebiehala 16.05.2021 (Foto: Mlinarcek Photo Factory)

 

V Jánošíku slávnosť inštalácie seniora banátskeho prebiehala 16.05.2021 (Foto: Mlinarcek Photo Factory)

 

Banátsky seniorát

Banátsky seniorát bol založený v auguste roku 1920. Prvý seniorálny konvent bol konaný v Kovačici 27. októbra 1920. Seniorát má 8 cirkevných zborov a 2 filiálne. Seniorom je Mgr. Slađan Danijel Srdić, farár cirkevného zboru v Jánošíku. Viac TU: https://seavc.rs/zbory/banat/

 

Jaroslav Kopčok, Hložany (foto: Ondrej Benka)

 

Jaroslav Kopčok, Hložany (foto: Ondrej Benka)

 

Organy a obraz Jána Chlpku v Hložanoch

 

Organy a obraz Jána Chlpku v Hložanoch

 

Báčsky seniorát

Báčsky seniorát bol založený v auguste roku 1920. Prvý seniorálny konvent bol konaný v Báčskom Petrovci 29. septembra 1920. Seniorát má 11 cirkevných zborov a 4 filiálne. Seniorom je Mgr. Jaroslav Kopčok, farár cirkevného zboru v Hložanoch. Viac TU: https://seavc.rs/zbory/backa/

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články