Klub Kulpínčanov

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

Vojvodinské dejiny významne ovplyvnili aj dvaja grófi Slováci. Gróf Andrej Hadík (1710 – 1790) z Futogu bol uhorský gróf a rakúsky feldmarchall, pochádzajúci z turčianskeho slovenského zemianskeho rodu. Podľa názoru znalcov dejín možno ho zaradiť medzi najvýznamnejšie slovenské osobnosti. Narodil sa 16. októbra roku 1710 alebo 1711 (rok narodenia sa na viacerých miestach líši) na Žitnom ostrove, v Dunajskom Klátove a umrel 12. marca 1790 vo Viedni a pochovaný je spolu so svojou manželkou a dcérou na svojom panstve vo Futogu. Ich telesné pozostatky sú pravdepodobne uložené v stene katolíckeho kostola, ktorý dal vystavať ďalší gróf a ďalší Slovák – Rudolf Chotek (Kotek). Tento gróf pochádza zo známej šľachtickej rodiny Chotekovcov z Dolnej Krupej, z trnavského kraja. Chotekovci si kúpili Hadíkovo panstvo vo Futogu spolu s kaštieľom a kostolom v roku 1852. Keďže kostol bol v zlom stave, v roku 1907 vybudovali nový, s dvomi vežami, a ten sa dodnes hrdo vzpína v strede Futogu, oproti Hadíkovmu kaštieľu z roku 1777, v ktorom v súčasnosti sídli Poľnohospodárska škola. Oba objekty v tomto týždni navštívila delegácia vedená prof.Dr. Jánom Kišgecim.

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstva

 

V rokoch 1744 - 1770 panstvo vo Futogu patrilo k najväčším v Báčke a nachádzalo sa vo vlastníctve rodiny Čarnojevićovcov. Panstvo kúpil a postavil na ňom zámok podľa projektu Francisca de Paola Manethu z roku 1777 gróf Andrej Hadík. Majetok sa neskôr dostal do vlastníctva grófskej rodiny Chotekovej a zostal v ich vlastníctve až do roku 1922. Krásne stavby, spomienky našich dejín, v súčasnosti chátrajú a vyžadujú si náležitú opateru. Žiaľ, finančné prostriedky aj tu chýbajú.

Na konci 18. storočia sa mal podľa plánov viedenského dvora a rímskokatolíckej cirkvi stať Futog jedným z väčších európskych miest, o čom svedčí skutočnosť, že pápež Pius VI. poslal vtedajšiemu futockému grófovi, inak najvyššie postavenému vojakovi slovenského pôvodu všetkých čias, poľnému maršalovi Andrejovi Hadíkovi relikvie svätého Eugena, rímskeho ranokresťanského mučeníka. Telesné ostatky sv. Eugena sú dodnes uložené v katolíckom kostole vo Futogu ako tichí svedkovia dávnych čias a nenaplnených plánov. Takéto pamiatky majú iba väčšie európske centrá a skutočnosť, že taká dôležitá pamiatka bola zaslaná z Ríma cez Viedeň do Futogu, svedčí o tom, že gróf Hadík dostal za úlohu splniť plán, podľa ktorého cisárovná Mária Terézia tu chcela urobiť veľké európske centrum. Ozrejmuje Antun Kopilović, farár futockého rímskokatolíckeho kostola Srdca Ježišovho.

S cieľom popularizácie Andreja Hadíka prof.Dr. Ján Kišgeci a Združenie pre muzeálne agrárne dedičstvo z Kulpína, ktorého je predsedom, už niekoľko rokov realizujú veľký projekt Gróf Hadík – život a jeho dielo. Andrej Hadík na tieto končiny priniesol prvé sadenice chmeľu, ktoré boli pred 250 rokmi vysadené v petrovskom chotári. Z iniciatívy profesora Kišgeciho sa pokračuje v projekte, ktorého nasledujúca fáza by mala byť busta Andreja Hadíka. Keďže je Petrovec centrum chmeliarstva uvažuje o možnosti umiestnenia Hadíkovej busty do Báčskeho Petrovca.

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

+1 #1 RE: Dvaja grófi Slováci majitelia Futockého panstvaAnna 2021-07-04 06:46
Drobná poznámka: nie je Dolná Krúpa, ale Dolná Krupá.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

MIROSLAV DEMÁK

SEPTEMBER
(Romeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
Ráno ktoré sa začalo tak dávno
a pritom sa nekončí skôr než zajtra
Pred nami sa vnára do fontán
Navždy a znova odchádza kráľovná Mab
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami

Posledné komentáre

Posledné články