Poľovnícky spolok Fazan

1. február – Deň Nového Sadu

Nový Sad, Novi Sad, Neoplanta, Neusatz, Újvidék... bol založený pred 324 rokmi v roku 1694. Za Deň Nového Sadu stanovili však 1. február ako spomienku na rovnaký deň spred 270 rokov, keď cisárovná Mária Terézia roku 1748 Novému Sadu udelila štatút slobodného kráľovského mesta v rámci Habsburskej monarchie. Slováci do Nového Sadu prišli v rámci druhotnej kolonizácie v roku 1770 a to z Petrovca, Hložian, Pivnice, Kysáča... V roku 1857 v Novom Sade žilo 343 Slovákov. Prvý kostol si vystavali 1813. a súčasný bol ukončený v roku 1886.

 

Slovenský evanjelický kostol, ktorý je 132 ročný, je najvýznamnejším slovenským majetkom v Novom Sade

 

Slovenský evanjelický kostol, ktorý je 132 ročný, je najvýznamnejším slovenským majetkom v Novom Sade

 

Mária Terézia 1. februára 1748 vydala edikt, v ktorom sa uvádza: „My, Mária Terézia, z Božej milosti rímska cisárovná, a kráľovná Uhorska, Čiech, Dalmácie, Chorvátska, Slavónie, Ramy, Srbska, Galície, Lombardie ...dávame hlasom tohto listu na známosť všetkým, ktorých sa týka, nech to toľkokrát spomínané petrovaradínske kamenné mesto, ležiace na druhej strane Dunaja v báčske župe na pôde Sajlovo, silou našej kráľovskej moci a povesti z driev uvedených dôvodov urobíme svojím slobodným kráľovským mestom nášho kráľovstva Uhorska a našich zdedených krajín, rušiac mu doterajšie meno Petrovaradínske šiance, považujeme za dobré aby sa do budúca volalo a aby mu názov bolo Neoplanta, po maďarsky Uj-Videgh, po nemecky Ney-Satz, srbský Novi Sad a bulharsky Mlada Loza."

Zdigitalizované sú vojenské mapy Habsburgovcov, ktorí v období 1763 – 1787 zmapovali svoje cisárstvo. V mape si možno nájsť aj dolnozemské slovenské osady. Zobrazenia sú veľmi detailné, takže ak si ich dostatočne zväčšíte, nájdete aj lokality kde boli urobené napríklad aj vahadlové studne. Nový Sad si pozrite TU:

http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/?bbox=2193577.894277214%2C5656496.449076295%2C2225681.446156988%2C5672471.787987897

 

Vedľa kostola je Biskupský úrad slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku a táto budova datuje z roku 1965

 

Vedľa kostola je Biskupský úrad slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku a táto budova datuje z roku 1965

 

Slováci do Nového Sadu prišli pred 248 rokmi. Roku 1813 si vystavali prvý kostol, byt pre farára, učiteľa a sieň, ktorá slúžila ako škola. V revolučných rokoch 1848 – 1849 tieto objekty zhoreli a zničené boli matriky a zápisnice. Práce na výstavbe nového chrámu sa začali roku 1884 a o dva roky neskôr bol aj posvätený.

Podľa najnovšieho sčítania obyvateľstva v hlavnom meste Vojvodiny, spolu s priľahlými miestnymi spoločenstvami, žije 6393 Slovákov.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Paľo Bohuš
Jesenná duma (úryvok)
...
Ja mám rád Sejky,
tekvice žlté, ako slnká,
jesennú hrču smútku
v hrdle,
peniaze listov, čo sa
míňajú
topole pri Begeji
a sladkú, šíru tichosť...

Strácanie hľadám
v kukuričných lesoch,
šuchotavé strácanie
v krvavej vinici
hrozná zabudnutia.
Dym môjho ohňa
po zemi sa stelie.
...

 

Posledné komentáre

Posledné články