Združenie vinárov a vinohradníkov

Voľby prešli, aktuálne sú konštituovania parlamentov

Miroslav Čeman, nositeľ kandidačnej listiny Jednotné Srbsko, odovzdal dnes predsedovi obecného parlamentu v Báčskom Petrovci Jánovi Šuľanovi oznámenie o vytvorení parlamentnej väčšiny so žiadosťou o zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec na 14. júla 2020. Žiadosť je overená podpismi 14 poslancov, ktorí dosiahli dohodu o vytvorení parlamentnej väčšiny. Petrovský parlament má 25 poslaneckých kresiel a v ňom Srbskej pokrokovej strane (SNS) bude patriť 11 miest, čím sa z pozície vládnucej väčšiny dostáva do opozičnej menšiny. Bude to iste jedna z mála obcí, ktorú nebude viesť SNS. A bude to aj skúška pre štátne vedenie o tom, či aspoň štipka demokratickosti v Srbsku zostala, alebo je tu už hlboko zakorenená autokracia. Či Báčskopetrovská obec bude za demokratickosť zmýšľania a práva na vlastný názor v nasledujúcom štvorročnom období trestaná?

 

Voľby prešli, aktuálne sú konštituovania parlamentov

 

Voľby prešli, aktuálne sú konštituovania parlamentov

 

Predsedovi Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec dnes bol zaslaný list so žiadosťou o zvolanie konštitučnej schôdze nového zloženia obecného parlamentu. Zároveň mu bolo doručené aj oboznámenie o zostavení potrebnej väčšiny. V liste sa okrem iného uvádza: „Informujeme vás, že po uskutočnených lokálnych voľbách, ktoré boli 21. júna 2020 a rozdelením mandátov na poslancov Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec zo strany Volebnej komisie, kandidáti z volebných listín Jednotné Srbsko –Miroslav Čeman-Čepsi, Ivica Dačić – Socialistická strana Srbska, Nestranícki a zjednotení obyčajní ľudia a Vojvodinský front – Zjednotení pre demokratický Báčsky Petrovec (koalícia ktorú tvorila Liga sociálnych demokratov, Vojvodinská strana a Spolu pre Vojvodinu), dosiahli dohodu o zostavení parlamentnej väčšiny v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec" – uvádza sa to v dokumente odovzdanom predsedovi Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec. V ňom sa tiež žiada aby v rámci svojich kompetencií a v súlade s článkom 56 Zákona o lokálnych voľbách a článkom 106 Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec zvolal Ustanovujúcu schôdzu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na utorok 14. júla 2020 o 18. hodine.

Inak, Republiková volebná komisia (RIK) na dnešnom zasadnutí napokon schválila správu o celkových výsledkoch volieb na poslancov Národného zhromaždenia Srbska, v ktorej sa uvádza, že volebná listina „Aleksandar Vučić - pre naše deti" získala 1.953.998 hlasov, tj 60,65 % hlasov voličov, ktorí sa zúčastnili volieb, alebo 188 mandátov.

Volebné právo vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, malo 6.584.376 voličov zapísaných do voličského zoznamu a 3.221.908 voličov využilo svoje volebné právo na 8.433 volebných miestnostiach, čo znamená, že účasť bola približne 48,93 %.

Volebná listina „Ivica Dačić - Socialistická strana Srbska (SPS), Jednotné Srbsko (JS) - Dragan Marković Palma" získala 334.333 hlasov, čiže 10,38 % hlasov, alebo 32 parlamentných kresiel.

Listina „Aleksandar Šapić- Víťazstvo pre Srbsko" získal 123.393 hlasov, čiže 3,83 % hlasov, alebo 11 kresiel.

Okrem týchto troch listín do národného zhromaždenia vstupujú aj štyri menšinové strany.

„Zväz vojvodských Maďarov - István Pastor" získal 71.893 hlasov, čo predstavuje 2,23% z počtu voličov, ktorí hlasovali a deväť kresiel.

Volebná listina „Akademik Muamer Zukorlić-Samo pravo-Strana spravodlivosti a zmierenia (SPP) - Demokratická strana Macedóncov (DPM)" získala 32.170 hlasov, presne jedno percento hlasov a štyri mandáty.

"Albánska demokratická alternatíva – Zjednotená dolina získala 26.437 hlasov, tj. 0,82 % hlasov a tri mandáty, zatiaľ čo listina "SDA Sandžak-Dr. Sulejman Ugljanin" získala 24.676 hlasov, tj. 0,77 % hlasov, čo tiež prináša tri mandáty.

Všetky ostatné listiny neprekročili cenzus.

Keď ide o regulárnosť volieb na celoštátnej úrovni, Belehradská organizácia pre spravodlivé voľby a demokraciu (OFID) predvčerom zhodnotila, že „v Srbsku bola skompromitovaná integrita celého volebného procesu", kde sa voľby uskutočnili na troch úrovniach 21. júna a čiastočne sa opakovali 1. júla. Samým tým bude skompromitované aj zloženie srbského zhromaždenia, – povedal novinárom šéf pozorovacej misie OFID Vladimir Petrović.

Uviedol, že voľby sprevádzal rad anomálií a že účasť bola najnižšia od zavedenia viacstraníckych parlamentných volieb pred tromi desaťročiami – k volebným urnám pristúpilo iba 47,2 percenta tých, ktorí boli zaregistrovaní v zoznamoch voličov. To je o 1,6 percent menej od oficiálnych výsledkov Republikovej volebnej komisie.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články