Združenie vinárov a vinohradníkov

160. výročie Memoranda národa slovenského

Na 160. výročie vyhlásenia Memoranda národa slovenského Matica slovenská v spolupráci s mestom Martin usporiadali sériu podujatí, ktorými si dôstojne pripomenuli výročie programového dokumentu štátoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek Slovákov. Memorandum národa slovenského bolo prijaté v dňoch 6. – 7. júna 1861 slovenským národným zhromaždením v Martine. Požadovalo uznanie Slovákov ako svojbytného politického národa v Uhorska, vytvorenie Hornouhorského slovenského okolia s vlastnými volenými zástupcami, slovenský jazyk ako úradný jazyk na úradoch, súdoch a školách, založenie Matice slovenskej, katedru slovenskej reči a literatúry v Pešti či zriadenia Právnickej akadémie. Tzv. rodný list Slovenska si do Martina prišli pripomenúť ústavní činitelia i široká slovenská verejnosť.

 

Dobový sprievod matičiarov a hostí pred sídelnou budovou Matice slovenskej pri príležitosti osláv 160. výročia Memoranda národa slovenského (Foto: Ján Seman)

 

Dobový sprievod matičiarov a hostí pred sídelnou budovou Matice slovenskej pri príležitosti osláv 160. výročia Memoranda národa slovenského (Foto: Ján Seman)

 

Slávnostné zasadnutie Predsedníctva Matice slovenskej, ktorého sa zúčastnili i predstavitelia štátu a niektorí poslanci NR SR a ďalší významní hostia výrazne obohatila prednáška historika doc. PaedDr. Pavla Pareničku, CSc., s názvom Memorandum národa slovenského – vrchol kultúrno-politických snáh Štúrovcov. Na nádvorí sídelnej budovy Matice slovenskej matičiari vytvorili alegorický dobový sprievod v kostýmoch zo Šatnice Matice slovenskej. Sprievod sa pohyboval cez Memorandove námestie a pešiu zónu mesta Martin na Národný cintorín. V úcte k memorandistom organizátori podujatia venovali pietnu spomienku Jánovi Franciscimu, Štefanovi Markovi Daxnerovi, Viliamovi Paulinymu-Tóthovi a ďalším.

 

Príhovor predsedu Matice slovenskej, Mariána Gešpera, na Národnom cintoríne pri hrobe Jána Francisciho (Foto: Ján Seman)

 

Príhovor predsedu Matice slovenskej, Mariána Gešpera, na Národnom cintoríne pri hrobe Jána Francisciho (Foto: Ján Seman)

 

Program vrcholil slávnostnou akadémiou spojenou s položením vencov k pamätníku Memoranda.Plénu sa prihovoril i predseda Matice slovenskej Marián Gešper: „My sme potomkovia a dediči obrovského odkazu Memoranda národa slovenského. Memorandisti, aj keď sa nedožili jeho výsledku, by boli spokojní, lebo demokratická a zvrchovaná Slovenská republika je dnes aktívnou súčasťou našich životov. Všetky piliere štátnej moci, teda inštitúcie ako Národná rada SR, vláda SR, úrad prezidenta SR, majú základy v memorandovom slovenskom národnom zhromaždení. Vtedajší predseda tohto zhromaždenia Ján Francisci bol pomyselným predsedom národnej rady a aj vtedajšie memorandové snemové zhromaždenie bolo niečo podobné ako súčasná národná rada. Matica slovenská bola jednou z požiadaviek memoranda. Zároveň bola veľmi úzko spätá so vzdelávacími požiadavkami, aby boli založené inštitúcie ako právna akadémia, akadémia reči a literatúry slovenskej, a aby bolo možné aktívne používať slovenčinu v úradoch na pomyselnom Hornouhorskom slovenskom okolí."

Slávnostnú bodku programu udelili ochotnícki herci Mladej Matice a Divadelného odboru Matice slovenskej, ktorí pripravili dobovú divadelnú scénku s názvom Rodný list Slovenska.

 

PhDr. Zuzana Pavelcová

 

O Memorande národa slovenského viac TU:

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články