Voľby

Chmeliari a chmeliarstvo

Na začiatku XX. storočia, vďaka „chmeľovej kultúre", Petrovec sa mení v mesto, dedinské obyvateľstvo sa pozmeňuje v meštiacke a dedina sa stáva najväčším výrobcom chmeľu v Uhorsku. V časopise Domácnosť a škola, ktorý vychádzal v Iloku v období 1911-1914 a redaktorom bol Jozef Maliak, v ročníku IV august-september 1914, číslo 8-9, sa píše o Petrovci a chmeli, ktorý v tejto našej dedine spôsobil úplný prevrat. V Petrovci sa chmeľu venovala patričná pozornosť do konca 70.-tych rokov a ešte v roku 1970/71 sa školili budúci chmeliari.

 

Chmeliari a chmeliarstvo

 

Petrovské gymnázium na začiatku sedemdesiatych rokoch poskytlo učebne trojročnej učňovskej škole, kde sa školili budúci krajčíri, murári, maliari a chmeliari. Chmeliarske oddelenie bolo otvorené iba v školskom roku 1970/71 a v školskom roku 1972/73 z neho vyšlo deväť maturantov. Žiakom v učňovskej škole všeobecné predmety prednášali gymnaziálni profesori a odborné predmety v chmeliarskom oddelení vyučovali viacerí agronómovia, medzi nimi aj Dr. Andrej Myjavec a Dr. Ján Kišgeci a Ján Brňa bol v tom čase úradujúcim riaditeľom Školy pre kvalifikovaných robotníkov. Ján Kišgeci a Dipl.ing. Mária Lučetincová Kišgeciová vtedy preložili do slovenčiny učebnicu Roľníctvo autorov Dr. Borivoja Miškovića a Dipl. ing. Mirka Komnenovića.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články