Voľby

V jubilejnom roku našej cirkvi

V tomto roku si Slovenská evanjelická a.v. cirkev (SEAVC) v Srbsku pripomína storočnicu samostatnosti. Oslavy prebiehali v Starej Pazove, rovnako ako aj tie pred štvrťstoročím, keď si naša cirkev pripomínala 75. výročie jej osamostatnenia. V tom roku 1996 hlavou cirkvi bol biskup Andrej Beredi, ktorý v tom roku dokonal aj svoju pozemskú púť. Pri príležitosti významného jubilea sa prostredníctvom Pastierskeho listu prihovoril zborom a veriacim SEAVC v Juhoslávii, za základ ktorého si zvolil text z druhého Petrovho listu 2 Pt 1, 5-7: "...tak aj vy...vynaložte všetko úsilie a pridávajte ku viere cnosť, k cnosti známosť, k známosti zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť, k pobožnosti milovanie bratstva a k milovaniu bratstva lásku."

 

Kňazi našej cirkvi v jubilejnom roku 75. výročia osamostatnenia SEAVC

 

Kňazi našej cirkvi v jubilejnom roku 75. výročia osamostatnenia SEAVC

 

V jubilejnom roku našej cirkvi

 

V jubilejnom roku našej cirkvi

 

Portrét Andreja Berediho namaľoval Pavel Čáni

 

Portrét Andreja Berediho namaľoval Pavel Čáni

 

Andrej Beredi (1933 – 1996) sa narodil v Erdevíku 21. novembra 1933. Po ukončení základného vzdelania v rodisku, absolvoval slovenské gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci (1945 – 1951). V roku 1951 sa zapísal na pravoslávnu teologickú fakultu v Belehrade. Pôsobil ako farár v období rokov 1955 – 1974, seniorom bol v rokoch 1974 – 1983 a biskupom Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii od roku 1983 až do svojej smrti roku 1996. Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave mu roku 1989 udelila titul čestného doktora.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články