Istorija škole

Tajomstvá Petrovaradínskej pevnosti

Pri príležitosti 327. výročia kladenia základného kameňa Petrovaradínskej pevnosti Múzeum mesta Nový Sad organizuje zajtra 18. októbra o 15:00 bezplatnú prehliadku Podzemných vojenských galérií. Na utorok 22. októbra, pri príležitosti 65. narodenín Múzea mesta Nový Sad, vstup do všetkých objektov tohto múzea bude voľný a o 15:00 bude zorganizovaná ďalšia bezplatná obchôdzka Podzemných vojenských galérií. Petrovaradínska pevnosť sa rozlieha na 112 hektároch pozemku. Pod ňou je množstvo tunelov a katakomb. Opradená je legendami o sieti tunelov v štyroch podzemných etážoch. Stála teplota v podzemí tých priestorov je 12 stupňov a turistom sa neradí odbočiť z označenej dráhy, keďže ďalšie chodby (lagumi) ukrývajú asi 30 labyrintov.

 

Foto: Múzeum Mesta Nový Sad

 

Foto: Múzeum Mesta Nový Sad

 

Návštevníci si zajtra a na utorok zdarma budú môcť obzrieť aj Múzeum mesta Nový Sad na pevnosti a záujemcovia o prehliadku podzemných galérií by sa mali hlásiť muzeálnemu sprievodcovi desať minút pred uvedeným termínom prehliadky. Pracovný čas Múzea mesta Nový Sad na Petrovaradínskej pevnosti je od 9:00 do 17:00.

 

Foto: Múzeum Mesta Nový Sad

 

Foto: Múzeum Mesta Nový Sad

 

Foto: Múzeum Mesta Nový Sad

 

V roku 1692 po ťažkých bojoch s Turkami, ktoré trvali od roku 1683, rakúska armáda pod velením markgrófa Ľudovíta Badenského, prinavrátila sčasti zbúranú stredovekú pevnosť Petrovaradín. V tom čase sa začalo opevňovanie a obnovenie stále strategicky dôležitej stavby. Na základe rozhodnutia Vojnovej rady vybudovať novú pevnosť, podľa najmodernejších pravidiel vojenskej architektúry, začalo sa s budovaním a čistením terénu v Hornej pevnosti. Základný kameň novej pevnosti bol položený 18. októbra v prítomnosti cisárskeho vyslanca, princa a maršala Eugena Croya, v Leopoldovej bašte. Tento deň bol zaznamenaný ako začiatok výstavby novej pevnosti Petrovaradin, ktorá trvala s prerušením až do roku 1780.

Výstavba prebiehala počas vlády niekoľkých rakúskych vládcov: Leopolda I, Jozefa I, Karola VI, Márie Terézie a Jozefa II. Ten posledný, Jozef II, podľa niektorých údajov až 5 krát pobudol na pevnosti a zliezol aj do poslednej štvrtej etáže. Práve ten nepreverený údaj láka dobrodruhov. Údajne, počas Napoleonových dobývacích vojen, cisárska pokladňa Habsburgovcov bola z Viedne premiestnená akurát do Petrovaradína , kde bola ukrytá hlboko v podzemí.

 

Foto: Múzeum Mesta Nový Sad

 

Foto: Múzeum Mesta Nový Sad

 

Táto známa pevnosť na dunajskom brehu pri Novom Sade údajne ešte v 12. storočí bola vojenským objektom. Súčasná Petrovaradínska pevnosť sa stavala až 88 rokov, v období 1692-1780. Hrdo sa vzpína nad Dunajom, na jeho pravom brehu ako pevnosť na obranu Habsburskej monarchie od Osmanskej ríše. Pre potreby armády slúžila až do druhej svetovej vojny.

Petrovaradínska pevnosť predstavuje skvost vojenskej architektúry. Pozostáva z Hornej a Dolnej pevnosti a je jedinou v úplnosti zachovanou pevnosťou tohto druhu na území Európy. Pod Hornou časťou je vybudovaná celá sieť podzemných chodieb - lagúm a galérií celkovej dĺžky asi 16 km. Tunely a katakomby sú vybudované v štyroch výškových rovinách a od roku 2009 zo 1200 metrov reštaurovaných lagúm je oficiálne zaradené do bohatej turistickej ponuky mesta Nový Sad.

Promočný film publicistu Veljka Milkovića o podzemí Petrovaradínskej pevnosti:

 

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články