Istorija škole

Školička športu

Vďaka dobrým výsledkom v práci s deťmi od predškolského veku, Školička športu v Kulpíne zotrváva už osem rokov. Za ten čas cez ňu prešlo vyše 300 detí. Zodpovedne a odborne s nimi pracujú manželia Teodora a Dragan Petej. Do školičky zapisujú deti od štyroch rokov, ktoré musia dobrovoľne prichádzať, musia byť dobrými žiakmi a byť samostatné, keďže rodič nemôže byť prítomný na hodine. Hodiny bývajú na odbornej úrovni, ale zároveň zábavné a plne prispôsobené týmto vekovým kategóriám. Deti si na hodinách zlepšujú fyzickú kondíciu, koordináciu a pohybové zručnosti. Dbá sa aj na zvládnutie vlastných emócií, na zlepšenie koncentrácie, komunikačných zručností a posilnenie sebavedomia. Učia sa aj pitnému režimu a zdravému stravovaniu. Raz do mesiaca ich navštevuje lekár, ktorý ich poprezerá a skontroluje zdravotný stav detí. Pre rodičov a všetkých záujemcov dnes v Školičke športu usporiadali deň otvorených dverí s ukážkovou hodinou s deťmi, ktoré školičku navštevujú. Bola to rovnaká radosť pre deti a rodičov.

 

Školička športu

 

Školička športu

 

Školička športu

 

Školička športu

 

Školička športu

 

Školička športu

 

Školička športu

 

Školička športu

 

Školička športu

 

Školička športu

 

Na hodine deti absolvujú gymnastickú prípravu, koordináciu, preskoky, kotúle, správne držanie tela a naťahovacie techniky ako aj atletickú prípravu - techniku behu, vytrvalosť, rýchlosť, koordináciu pohybu, prekonávanie prírodných prekážok, relaxáciu, dýchanie a základy športových hier s dôrazom na koordináciu a motorickú šikovnosť. Dôraz sa kladie aj disciplínu a sebaovládanie a to všetko je zvlášť významné v prevencii používania návykových látok.

Takáto práca s deťmi je pekná, zábavná a najmä prospešná pre detské zdravie, ale je aj veľmi zodpovedná. Manželia Petej sú si toho plne vedomí a aj preto neváhali posťažovať sa na obecné orgány, ktoré pre takúto prácu nemajú pochopenie. Rodičia preto musia platiť mesačný poplatok, ktorý sa využíva na úhradu trénerom, ale aj na zabezpečenie športových pomôcok, ktoré potrebujú pre úspešnejšiu prácu.

V súčasnej dobe je viac než inokedy dôležitá výchova fyzicky a psychicky zdatných detí, schopných obstáť v bežnom živote a v kolektíve, bez zbytočných konfliktov a bez prípadných deformácií chrbtice a iných častí tela.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články