O nás

Jarné nôty 2019

Vo Svetový deň hudby krásne tóny odzneli na XXIII. Festivale vážnej hudby Jarné nôty v Báčskom Petrovci. Prítomní v slávnostnej sieni petrovského gymnázia mali opravdivý pôžitok z počutých inštrumentálnych, zborových či sólových predvedení. Na vydarenom hudobnom podujatí sa najprv predstavili hudobne nadaní žiaci základných škôl, po nich nasledovali stredoškoláci a záver patril už „ostrieľaným" mladým hudobníkom. Všetci boli výborní a dobre nacvičení a bravúrne výkony podali predovšetkým klavírny virtuóz Marek Stupavský z Nového Sadu a speváčka Katarína Kalmárová z Vojlovice, ktorá sa nanajvýš úspešne popasovala s operným spevom. Ivetu Kováčovú z Báčskeho Petrovca sme doposiaľ mali možnosť spoznať ako nadanú hudobníčku a vynikajúcu speváčku a tentoraz sa, okrem hrou na klavíri, predstavila aj ako dirigentka. Naša talentovaná huslistka Marína Cerovská z Báčskeho Petrovca, ktorá sa v tomto roku zapísala na Akadémiu umení v Banskej Bystrici, na Jarných nôtach tentoraz chýbala a dôvodom boli rozlepené husle.

 

Jarné nôty 2019

 

Jarné nôty 2019

 

Jarné nôty 2019

 

Jarné nôty 2019

 

Jarné nôty 2019

 

Jarné nôty 2019

 

V prvej časti koncertu sa predstavili dve Petrovčanky, flautistky Anastasija Mrdaková a Marta Milašinovićová, nasledovali dvaja klaviristi Ksenija Vujačićová a Martin Červený, tiež obaja z Petrovca a potom sa už predstavili dvaja klarinetisti, obaja zo zahraničia: Benedikt Murvai z Bekešskej Čaby z Maďarska a Jasminka Poláčeková z Nadlaku z Rumunska. Po inštrumentálnej časti vystúpil spevácky zbor Smejko zo Základnej školy Jána Čajaka z Petrovca, ktorý zaspieval dve piesne pod dirigentskou taktovkou Ivety Kováčovej a klavírneho sprievodu Vladimíra Kováča. Iveta Kováčová. Stredoškoláci mali troch predstaviteľov: Aleksandar Lučić a Martin Ján Javorník v husľovom duete predviedli tri skladby a Iveta Kováčová sa po dirigovaní zboru predstavila aj hrou na klavíri. V záverečnej časti vystúpila operná speváčka Katarína Kalmárová z Vojlovice, na klavíri ju sprevádzala (tiež aj niektorých ďalších hudobníkov) Ivana Šoškićová a záver patril študentovi postgraduálnych štúdií na Akadémii umení v Novom Sade Marekovi Stupavskému z Nového Sadu.

 

Jarné nôty 2019

 

 Jarné nôty 2019

 

Jarné nôty 2019

 

Jarné nôty 2019

 

Jarné nôty 2019

 

Jarné nôty 2019

 

Prítomných a účastníkov koncertu na gymnaziálnej pôde privítala Anna Medveďová, riaditeľka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom a v mene organizátora sa prihovorila Katarína Melegová Melichová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Petrovec. Účastníkov pozdravil i podpredseda Svetového združenia Slovákov Pavel Hlásnik z Nadlaku. Program moderovala Viera Dorčová Babiaková.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články