O nás

Revitalizácia ZŠ M.Tita v Padine

Základná škola M. Tita je počtom 410 žiakov najväčšia slovenská škola v zahraničí, kde žijú Slováci. Celý vyučovací proces sa realizuje v slovenskom jazyku. Získaním finančných prostriedkov v sume 7 300 euro z ÚSŽZ v rámci mimoriadnej dotácie a podpory NRSNM sa realizuje projekt: Výmena okien na ZŠ M.Tita v Padine, ktorý má za cieľ vylepšiť materiálno-technické podmienky pre výučbu žiakov a prispieť tým k skvalitneniu vzdelávacieho procesu v najväčšej slovenskej škole v Srbsku a v zahraničí vôbec.

 

Revitalizácia ZŠ M.Tita v Padine

 

Revitalizácia ZŠ M.Tita v Padine

 

Revitalizácia ZŠ M.Tita v Padine

 

Základná budova školy M. Tita v Padine bola postavená v r.1966 a súčasný stav budovy nevyhovuje technickým normám ani hygienickým požiadavkám. Taktiež stav vybavenia v triedach a kabinetoch neumožňuje vytvoriť kvalitné podmienky pre žiakov a učiteľov.

Komplexná revitalizácia má za cieľ vylepšiť stavebné a materiálno-technické podmienky pre žiakov a prispieť tým k skvalitneniu vzdelávacieho procesu pre obyvateľov najväčšej slovenskej enklávy v Srbsku a v zahraničí vôbec. Padina sa považuje za najväčšiu slovenskú dedinu vo svete, kde žije okolo 5 600 obyvateľov a z toho sa k slovenskej národností hlási 98%.

Regionálny aspekt projektu je obsiahnutý v starostlivosti o udržiavanie slovenského jazyka v národnostne zmiešanom území. ZŠ M.Tita ako jedna zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským prispieva k udržiavaniu národnostného povedomia zahraničných Slovákov.

Realizácia projektu Výmena okien na základnej škole Maršala Tita v Padine zvýši konkurencie schopnosť školy a jej kredit v multietnickom prostredí. Taktiež prispeje k zníženiu energetických nákladov na vykurovanie.

Škola využíva možnosti podpory v rámci programov nielen zo Srbska, ale aj zo zahraničia. Tento projekt napísala Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina (AERD) a výmenu okien realizuje firma Chole z Padiny.

 

Tlačová správa AERD

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články