Pamätníček

Školská slávnosť v Srbsku

Dňa 27. januára sa vo všetkých školách v Srbsku povinne svätí školská „slava" Svätého Savu. Je to sviatok Srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC), ktorý sa bezpochyby má svätiť v pravoslávnych chrámoch, či však aj v školách? Alebo, ak si ho školy majú pripomínať, či to má byť v takej podobe, – posledne často praktizovanej, že pravoslávny kňaz v škole koná cirkevné obrady. „Tie by mali zostať v chrámoch, do školy patrí vzdelanie. To by sa muselo rozčleniť, keďže je Republika Srbsko Ústavou definovaná ako sekulárny a občiansky štát a nie cirkevný štát," hovoria predstavitelia združenia Ateisti Srbska, ktorí už niekoľko rokov poukazujú na to, že sa cirkevnými pravoslávnymi obradmi v školách žiakom nanucuje zúčastňovať sa v tých úkonoch, čím sa porúša právo slobody viery. Toto združenie tiež hodnotí, že sa takýmto spôsobom žiakom natíska svätenie sviatku dominantnej a privilegovanej cirkvi v Srbsku. Podľa nich ide o duchovný experiment na deťoch. Od malých nôh, postupne ich obrátiť na dominantnú vieru a zvykať ich na pravoslávny chrám.

 

V Deň Sv. Savu kysáčski žiaci v kysáčskom srbskom pravoslávnom kostole (archívne zábery)

 

V Deň Sv. Savu kysáčski žiaci v kysáčskom srbskom pravoslávnom kostole (archívne zábery)

 

V Deň Sv. Savu kysáčski žiaci v kysáčskom srbskom pravoslávnom kostole (archívne zábery)

 

Vo všetkých školách sa tiež pri príležitosti tohto dňa spieva Svätosavská hymna, organizujú sa rôzne programy, súčasťou ktorých sú oslavné piesne a básne a výstavy literárnych a výtvarných prác venovaných osobnosti svätého Savu.

Svätý Sava, vlastným menom Rastko Nemanjić (1174 – 1236) bol významným organizátorom cirkevného a národno-kultúrneho života, vplyvným diplomatom a prvým srbským arcibiskupom. Spolu s otcom Stefanom Nemanjom obnovili kláštor Hilandár a zostavil aj obsiahlu zbierku cirkevných zákonov.

V súčasnosti sa všeobecne ujal názor, že Sv. Sava položil základy srbskej cirkvi, štátnosti a kultúry. Srbská pravoslávna cirkev tento deň preto označuje červenými písmenami. Ide teda o nanajvýš významnú osobnosť srbských dejín a významný pravoslávny cirkevný sviatok. Sú však pochybnosti o tom, či Sv. Sava mohol klásť základy srbskému školstvu, keďže zomrel v roku 1236, keď sa o vzdelávaní málo vedelo.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články