Veľká noc v Kulpíne

Veľká noc v Kulpíne 2010

Ramondov zákon:
Každý má veriť niečomu. Ja verím, že si dám ešte pohár vína
 
…a to v Kulpíne vo Veľkonočnú nedeľu.
 
foto
 
Pozvánka
NA PODUJATIE
 
Veľká noc v Kulpíne 2010
 
Lovecký dom v Kulpíne
27. 03. a 28. 03. 2010 od 10:00 do 18:00 h
Odovzdávanie vzoriek vína a domácej pálenky. Kotizácia 300,00 din po vzorke vína. Pre domácu klobásu sa kotizácia neplatí
 
Lovecký dom v Kulpíne
31. 03. 2010 o 10:00 h
Odborné hodnotenie vína a domácej klobásy
 
Poľnohospodárske múzeum v Kuplíne
31. 03. 2010 o 12:00 h
Tlačovka
 
Veľká noc v Kulpíne – 04. 04. 2010
 
Poľnohospodárske múzeum v Kuplíne
o 17:00 h
Slávnostné otváranie Veľkonočnej prehliadky vín, Výstavy nábytku a Výstavy veľkonočných koláčov a kraslíc. Udelenie cien.
 
Miestosti Spolku žien
Výstava koláčov a kraslíc
 
Miestnosť pod Galériou
Verejná degustácia vzoriek vín a klobás
 
Kontakt: 021/ 786-577
 
Позивница
НА МАНИФЕСТАЦИЈУ
 
УСКРС У КУЛПИНУ 2010.
 
Ловачки дом у Кулпину,
27. 03. и 28. 03. 2010. од 10:00 дo 18: 00 часова
Примање узорака вина (2х 0,7 l ) и домаће кобасице (1 ком). Koтизација 300,00 динара по узорку вина. За домаће кобасице котизација се не плаћа
 
Ловачки дом у Кулпину,
31. 03. 2010. 10:00 часова
Стручно оцењивање вина и кобасица
 
Пољопривредни музеј у Кулпину,
31. 03. 2010. 12:00 часова
Конференција за штампу
 
Ускрс у Кулпину – 04. 04. 2010.
 
Пољопривредни музеј у Кулпину,
17:00 часова
Свечано отварање Ускршње смотре вина, Изложбe намештаја, Изложбе колача и ускшњих јаја. Додела диплома.
 
Просторије удружења жена у Кулпину,
Изложба колача и ускршњих јаја
 
Подрум испод галерије (магацина)
Јавна дегустација вина и домаћих кобасица
 
Kонтакт: 021/ 786-577

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články