11. Medzinárodné fórum o organickej výrobe

Výmery na ktorých sa v Srbsku pestujú bio plodiny neprevyšujú 16.000 hektárov. V porovnaní s rokom 2012 je to dvojnásobné zvýšenie, avšak ešte stále je to málo. Napriek mnohým ťažkostiam naša krajina má obrovskú šancu stať sa významným vývozcom ekologických produktov a organických potravín, po ktorých je v EU zóne stále väčší dopyt. Aby sa vývoz do zahraničia mohol zintenzívniť, potrebné je predovšetkým zvýšenie plôch s ekologickou výrobou a zabezpečenie stabilnej výroby a vývoz by štát musel významnejšie podporiť. Lokálne akciové spoločnosti by v tom všetkom tiež mohli zohrať dôležitú úlohu. Zdôrazňuje generálny riaditeľ podniku Zdravo Organic zo Selenče Jozef Gašparovský, ktorý včera na 11. Medzinárodnom fóre o organickej výrobe uvítal v Selenči asi 250 hostí zo Srbska, Chorvátska, Slovenska, Moldavska, Česka a Maďarska.

 

Jozef Gašparovský (foto Katarína Pucovská)

 

Jozef Gašparovský (foto Katarína Pucovská)

 

Na fóre prezentovali európsky projekt Organic Bridge,v ktorom zo Srbska okrem Selenčanov účinkuje organizácia Teras zo Subotice a z chorvátskej strany Mesto Valpovo a firma Terra technopolis z Osijeku. Chorvátske skúsenosti sú nám vzácne, keďže naši susedia ekologické plodiny pestujú na 75.000 ha, čo je takmer päťnásobne viac než v Srbsku. EU tento projekt podporila s 550.000 eur.

V minulom roku vývoz organických výrobkov prinášal 6-krát vyšší profit než v roku 2012. „Preto konáme v smere zapojenia organickej výroby do IPARD programu. Sme v záverečnej fáze akreditácie, takže domáci výrobcovia, okrem podnetných prostriedkov z nášho ministerstva, v budúcnosti budú môcť čerpať prostriedky aj z týchto predprístupových fondov EU," povedal štátny tajomník v Ministerstve poľnohospodárstva Velimir Stanojević.

V rámci Fóra o organickej výrobe prebiehali aj Medzinárodné podnikateľské stretnutia AgroOrganic B2B 2017, ktoré Centrum pre organickú výrobu zo Selenče usporiadalo v spolupráci s Európskou podnikateľskou sieťou a Organic sieťou. Stretnutie zhromaždilo 68 účastníkov z desať krajín.

Vlaňajšie desiate fórum do Selenče tiež priviedlo 250 odborníkov a výrobcov z desiatich krajín. Minuloročnou témou boli možnosti využitia zdrojov financovania zo strany ekologických, či organických výrobcov.

 

Dagmar Repčeková (foto Centrum pre organickú výrobu)

 

Dagmar Repčeková (foto Centrum pre organickú výrobu)

 

Podobne ako vlani, aj na tohtoročnom stretnutí sa zúčastnila veľvyslankyňa SR v Srbsku J.E. Dagmar Repčeková, ktorá konkrétnymi návrhmi usmerňuje a podporuje toto pomerne nové a nedostatočne rozvinuté poľnohospodárske odvetvie v Srbsku. Užitočnými radami prispela i slovenská technická expertka pre organickú výrobu v EÚ Juliana Šloserová.

Fórum v Selenči roky prebieha v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou z Nitry a za podpory Vlády Vojvodiny, Vlády Švédskeho kráľovstva, Vyšegrádskeho fondu a Európskej podnikateľskej siete.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články