Ekumenické duchovné posolstvo

V dňoch 26.- 28. 9. 2017 v Slovenskom Komlóši v Maďarsku sa stretli predstavitelia Ekumenickej duchovnej rady (EDR), Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) a hostia na jubilejnej akadémii, bohoslužbách, ako i spoločných duchovných modlitbách. Po programe navštívili Cirkevnú slovenskú materskú školu a zmiešanú ZŠ v Sl. Komlóši. Obzreli si aj hospodársku časť ECAV a zachované múzeum z rodinného domu tamojších Slovákov. Z V. duchovnej akadémie Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí (EDR SZSZ) vydali posolstvo.

 

Ekumenické duchovné posolstvo Slovákom celého sveta
zo Slovenského Komlóšu – Maďarsko

 

V Slovenskom Komlóši v Maďarsku sme sa stretli ako členovia Ekumenickej duchovnej rady SZSZS (založ. v r. 2012) v dňoch 26.-28. septembra 2017 na svojom piatom stretnutí s titulom: Zásluhy kresťanskej duchovnej cirkvi Slovákov a slovenskej bohoslužby v slovenskom jazyku v zahraničí, súčasť a perspektíva duchovnej služby.

Hlavnými témami pre tento ročník bolo 500. výročie reformácie (1517-2017), 110. výročia založenia Slovenskej ligy v Amerike (1907- 2017), ekumenická spolupráca kresťanov Slovákov na zachovaní národného jazyka, identity a spolunažívania v slovenskom svete v 20. – 21. storočí.

Z tohto miesta, ako členovia EDRS SZSZ a hostia chceme pozdraviť Vás, Slováci vo svete, svojich duchovných bratov a sestry, vysloviť poďakovanie za všetko úsilie, obete a obety, ktoré vkladáte do slovenského života kdekoľvek sa ocitáte vo svete i na Slovensku.

Vyslovujeme vieru a presvedčenie, že i naďalej ostaneme odhodlaní slúžiť potrebám nášho národného, duchovného života vo svete a oslovujeme najmä mladú slovenskú generáciu, aby sa nenechal zviesť antihumánnymi, antikresťanskými, antidemokratickými prúdmi a nasledovala príklad svojich predkov, ktorí vytrvali v presvedčení, že najväčšie hodnoty slovenského národa spočívajú aj v zásade J.M. Hurbana (1017-2017): Sláva národa hodná je obetí!

Členovia EDR SZSZ a hostia: všetci prítomní menovite

Slovenský Komlóš 27. 9. 2017

 

Ekumenické duchovné posolstvo

 

Ekumenické duchovné posolstvo

 

Ekumenické duchovné posolstvo

 

Ekumenické duchovné posolstvo

 

Ekumenické duchovné posolstvo

 

Ekumenické duchovné posolstvo

 

Foto: Viera Denďúrová Tapalagová, Vladimír Skalský a Dušan Saják

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články