Predvojnoví dolnozemskí robotníci vo Francúzsku

Ubehlo plných 85 rokov od fotografie odfotenej v malom francúzskom mestečku Chalette- sur- Loing, ktorá sa našla v mojom dome a ktorú si so sebou priniesol môj otec Pavel Benka( 1895-1982), keď spolu s niekoľkými tunajšími dolnozemskými slovenskými rodinami, po výzve amerického priemyselníka Hutchinsona sa vybrali do jeho novovystavanej fabriky na výrobu pneumatík a chemických látok. Pán priemyselník Hutchinson ručil robotníkom, ktorých súrne a vo veľkom množstve potreboval, že im zaplatí slušnú mzdu, ubytovanie a stravovanie zdarma a ak sa robotníci rozhodnú do jeho továrne prísť, zaplatí i cestovný lístok. Medzi tými ktorí sa prihlásili, lebo v Európe po l. sv. vojne bolo hodne nezamestnaných, boli aj naši Dolnozemci z Vojvodiny, teda z Petrovca, Hložian, Silbašu, Pivnice, Kysáču.

 

Záber takmer všetkých slovenských rodín vo vtedajšom Francúzsku

 

Záber takmer všetkých slovenských rodín vo vtedajšom Francúzsku

 

Táto fotografia je tiež i dobový dokument, ktorý veľmi súvisí aj s dnešným neistým časom, ktorý prežívame, keď nám deti odchádzajú za prácou do zahraničia, navždy sa tam usádzajú a domov sa nevracajú. Naši Dolnozemci v tejto Hutchinsonovej továrni pracovali niekoľko rokov a postupne sa vracali domov, lebo nástup fašizmu a veľká nezamestnanosť vo vtedajšej Európe a najmä v Nemecku a Francúzsku poznačila aj ich osudy. Mnohí však tu aj natrvalo zostali žiť, veď z druhej fotografie vidno, že ich bolo hodne, ktorých do Francúzska vyhnal hlad a neistota vo vtedajšej Vojvodine a po odchode z domova našli si tam aj prácu na farmách a v uhoľných baniach v Belgicku. Fotografie zverejnil aj náš medzivojnový Národný kalendár v roku 1933 a 1936, ktorý písal aj o iných našich rodinách vo svete.

 

V hornom 1. rade zľava stoja Zuzana Tušiaková, Júlia Otčenášová, Katarína Kohútová a jej manžel...V druhom rade zľava: Zuzana Kulíková, Zuzana Kyseľová, Júlia Čemanová a dve neznáme. 3. rad zľava: Pavel Benka, Mária Heverová, Pavel Vesteg, Zuzana Ožvátová, Anna Šranková (Madackých) a Júlia Anušiaková; 4.rad zľava: Juraj Čeman, Ján Kulík a Ján Škuráň

 

V hornom 1. rade zľava stoja Zuzana Tušiaková, Júlia Otčenášová, Katarína Kohútová a jej manžel...V druhom rade zľava: Zuzana Kulíková, Zuzana Kyseľová, Júlia Čemanová a dve neznáme. 3. rad zľava: Pavel Benka, Mária Heverová, Pavel Vesteg, Zuzana Ožvátová, Anna Šranková (Madackých) a Júlia Anušiaková; 4.rad zľava: Juraj Čeman, Ján Kulík a Ján Škuráň

 

Viera Benková

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články