Prof. Dr. Zoroslav Spevák & Zoroslav Jesenský

„Profesor, ktorý pestuje kreativitu a slobodu každého študenta, ktorý uctieva jedinečnosť a inakosť a ktorého každá hodina je osobitné a inakšie dobrodružstvo," – takto zhodnotila pedagogickú činnosť prof. Dr. Zoroslava Speváka jeho asistentka Dr. Biljana Lungulov, ktorá s nim spolupracuje už desaťročie. O literárnej tvorbe oslávenca Zoroslava Speváka Jesenského na včerajšom narodeninovom večierku hovorila prof. Dr. Zuzana Čížiková. Uviedla, že sa Jesenského próza pre deti vyznačuje funkciou edukačnou, ale aj zábavnou a podľa jej slov Jesenský si dávnejšie potykal s pani prózou spoločenskou. Všetko je však okorenené humorom a situačnou komikou, takže próza nepôsobí moralizačne. Literárny večierok spojený s otvorením výstavy kníh a časopisov autora Zoroslava Speváka prebiehal včera v Knižnici Štefana Homolu v Báčskom Petrovci. Prítomných privítala riaditeľka knižnice a autorka výstavy Anna Speváková, na husliach zahral Kulpínčan Martin Javorník a najobľúbenejšiu báseň svojho otca prečítal oslávencov syn Viliam.

 

Prof. Dr. Zoroslav Spevák & Zoroslav Jesenský

 

Prof. Dr. Zoroslav Spevák & Zoroslav Jesenský

 

Prof. Dr. Zoroslav Spevák & Zoroslav Jesenský

 

Dr. Biljana Lungulov vysoko zhodnotila nekaždodennú a osviežujúcu pedagogickú prácu Zoroslava Speváka, v ktorej je priam neuveriteľný jeho konštantný boj za uctievanie detstva a chápanie dieťaťa. Nanajvýš pochvalne sa zmienila aj o kolegovi Zoroslavovi Spevákovi, od ktorého sa naučila byť zvedavá, skúšať seba, skúmať, kreovať...

 

Prof. Dr. Zoroslav Spevák & Zoroslav Jesenský

 

Prof. Dr. Zoroslav Spevák & Zoroslav Jesenský

 

Prof. Dr. Zoroslav Spevák & Zoroslav Jesenský. Je pekné byť dvaja. (60+1)

 

Prof. Dr. Zoroslav Spevák & Zoroslav Jesenský. Je pekné byť dvaja. (60+1)

 

Prof. Dr. Zuzana Čížiková z Filologickej fakulty v Belehrade hovorila predovšetkým o autorovi Zoroslavovi Spevákovi Jesenskom, spisovateľovi pre deti, autorovi čítaniek pre základné školy, šéfredaktorovi a redaktorovi časopisu pre deti Zornička, zostavovateľovi antológií a výberov, prekladateľovi zo srbčiny do slovenčiny a literárnom kritikovi.

V duchu dualizmu výstavy a dvoch tvárí oslávenca: tej veselej, vtipnej, humornej, detskej a tej druhej vážnej, vedeckej, serióznej... – svoj príhovor rozdelila do dvoch častí. V jednej sa zamerala na odbornú a vedeckú literatúru univerzitného profesora Zoroslava Speváka, autora vedeckých monografií, učebníc, esejí, vedeckých a odborných štúdií a článkov a v druhej hovorila o Zoroslavovi Jesenskom a jeho detskej tvorbe.

 

Prof. Dr. Zoroslav Spevák & Zoroslav Jesenský

 

Prof. Dr. Zoroslav Spevák & Zoroslav Jesenský

 

Prof. Dr. Zoroslav Spevák & Zoroslav Jesenský

 

„Dodnes nevie po kresťansky odpúšťať a nenosí chlieb vo vačku, aby dotyčných menovaných i nemenovaných neprajníkov, keď vytiahnu naňho kameň, častoval. Drží sa svojho: kto do teba kameňom, ty doňho tiež kameňom. Pánbožka prestal veriť, ale starú mamu neprestal ľúbiť a na znak toho sa začal volať Jesenský," uviedla Zuzana Čížiková, ktorá o autorovi povedala , že je rodený rozprávač a vtipkár s britkým postrehom a ostrým jazykom . „Nepodlizuje sa detskému čitateľovi ale ho ubezpečuje: ty môžeš všetko a môžeš byť čím len chceš, ak si vyberieš cestu srdca a budeš robiť to, čo máš rád." Podľa Čížikovej Jesenský nikdy nie je nad dieťaťom, ale je stále s ním, pričom používa zaujímavé frazeologizmy a nové slová, čím našu prózu pre deti v mnohom ohľade tohto jazyka inovuje.

 

Prof. Dr. Zoroslav Spevák & Zoroslav Jesenský

 

Prof. Dr. Zoroslav Spevák & Zoroslav Jesenský

 

Prof. Dr. Zoroslav Spevák & Zoroslav Jesenský

 

Doktor Zoroslav Spevák, riadny profesor Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade, Oddelenia pedagogiky pôsobí aj na Pedagogickej akadémii Mošu Pijadeho v Novom Sade, Učiteľskej fakulte v Sombore – detašovanom oddelení v Báčskom Petrovci, Filozofickej fakulte Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave a Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave – detašovanom oddelení Martina Lutera v Báčskom Petrovci.

Oslávenec tvrdí, že „je pekné byť dvaja": pedagóg Zoroslav Spevák a spisovateľ Zoroslav Jesenský. Vlani oslávil okrúhlu šesťdesiatku a tohto roku akoby otváral novú kapitolu. Oslavoval 60+1... na rok to bude 60+2, potom 60+3... a tak radom...

O Zoroslavovi Spevákovi aj TU: http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/9593-nolenber

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články