V duchu kresťanskej lásky k blížnemu...

...vyznela včerajšia biblická hodina v kulpínskom evanjelickom cirkevnom zbore, na ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia Evanjelickej diakonie (ED) ECAV na Slovensku. Zborový farár Mgr. Jaroslav Javorník, PhD, si zvolil tému o boháčovi a chudobnom Lazárovi, ktorou ozrejmil, že nie je hriechom byť bohatý, ak je bohatstvo získané poctivou prácou, ale je veľkým hriechom odmietnutie pomoci núdznemu. Diakonia, to je tá pomoc núdznemu, ktorú neraz každý jeden z nás koná, avšak najčastejšie to robí pri najbližšej rodine, či známych. Evanjelická diakonia hlása kresťanské pomáhanie hocijako postihnutým, starším, chudobným a chorým. O tom hovoril poverený riaditeľ ED JUDr. Ing. Ján Gasper a PhDr. Silvia Buzalová, vedúca referátu sociálnych služieb ED zo Slovenska, ako aj Mgr. Anna-Mária Benková, PhD., pôvodom z Hložian, ktorá má na starosti humanitárnu a rozvojovú pomoc Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

 

Jaroslav Javorník, Anna-Mária Benková, Silvia Buzalová a Ján Gasper

 

Jaroslav Javorník, Anna-Mária Benková, Silvia Buzalová a Ján Gasper

 

V duchu kresťanskej lásky k blížnemu...

 

V duchu kresťanskej lásky k blížnemu...

 

V duchu kresťanskej lásky k blížnemu...

 

V duchu kresťanskej lásky k blížnemu...

 

Evanjelická diakonia ECAV viackrát poskytla pomoc Srbsku. Prvýkrát to bolo počas bombardovania NATO 1999 , keď dočasne na Slovensku ubytovala slovenské deti s matkami, potom pomáhala pri predvlaňajších veľkých záplavách v našej krajine a najnovšie sa angažuje aj v riešení utečeneckej krízy. Okrem toho organizuje aj rôzne zbierky a akcie. Zaujímavý je ich projekt „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok". Evanjelická diakonia zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí potrebujú pomoc a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED Evanjelickej cirkvi a. v.

V rámci svojej činnosti a pôsobnosti sa zaoberá sociálno-diakonickou prácou, humanitárnou a rozvojovou pomocou, zdravotníckou starostlivosťou, prevenciou pre rôzne sociálne skupiny a vzdelávaním v týchto oblastiach. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku je neštátna – cirkevná organizácia, ktorú zriadila Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a nadväzuje na činnosť bývalého Spolku slovenskej evanjelickej diakonie založeného v roku 1931, so sídlom v Liptovskom Svätom Mikuláši.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články