500 rokov reformácie

Rok 2017 je pre evanjelickú cirkev a evanjelikov augsburského vyznania na celom svete významným medzníkom. Cirkevné zbory a veriaci – evanjelici si pripomínajú päťsté výročie reformácie, ktorá sa začala 31. októbra 1517 v meste Wittenberg, keď reformátor Dr. Martin Luther na dvere chrámu Božieho pribil 95 výpovedí proti odpustkom. Významné a pre celé kresťanstvo prelomové výročie si pripomínajú evanjelici na celom svete, evanjelici na Slovensku, ale aj v našich prostrediach. Ústredná oslava SEAVC v Srbsku prebiehala dnes v Padine. Po službách Božích v kostolnej záhrade v Padine zasadili strom reformácie a odhalili bustu Dr. Martina Luthera.

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

Na príležitostných bohoslužbách vysokých hostí z domova a zahraničia, predstaviteľov cirkevných zborov zo všetkých našich prostredí, zástupcov katolíckej, pravoslávnej a nemeckej evanjelickej cirkvi a ostatných vzácnych hostí, pozdravil zborový farár Ján Cicka. Kázňou poslúžil d.p. Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku a s rozjímaním o význame reformácie sa prihovoril Pavel Sklenár, senior Banátskeho seniorátu. Nasledovali pozdravné slová predstaviteľov jednotlivých cirkví a prihovoril sa aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý Samuelovi Vrbovskému odovzdal pamätnú medailu ÚSŽZ.

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

500 rokov reformácie

 

D. p. Samuelovi Vrbovskému, ktorý je aj predsedom Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí, prostredníctvom listu k jubileu reformácie zablahoželali predstavitelia tohto ekumenického telesa:

Dôstojný pán biskup, predseda a dôstojní páni, členovia Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

Pozdravujeme Vás.

Dovoľte, aby sme Vám úprimne a srdečne zablahoželali a poďakovali za spoluprácu "na národa roli dedičnej" v slovenskom zahraničí pri príležitosti dnešného vyvrcholenia celosvetových spomienok a osláv 500. výročia Reformácie. Potešilo by nás, keby sme Vašim prostredníctvom mohli blahoželanie a poďakovanie rozšíriť aj do zborov v krajinách, kde pôsobíte a blahodarne pomáhate národnej a duchovnej obrode najmä mladých Slovákov v slovenskom svete.

Vyslovujeme vieru, že vierou, dôstojnosťou a vzájomnou ekuménou budeme môcť i naďalej posilňovať slovenskú spolupatričnosť, prinášať ďalšie obety a obete v prospech ochrany tradičných hodnôt nášho národa.

Ďakujúc teda Vám, Vašim rodinám, Vašim a všetkým evanjelickým a.v. zborom v slovenskom zahraničí želáme veľa vytrvalosti, trpezlivosti, odvahy a neoblomnosti v duchu Vám známej zásady: ...tu stojím a nemôžem inak...

 

S úctou

Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Praha

Viera Denďúrová-Tapalagová, tajomníčka Ekumenickej duchovnej rady SZSZ, Bratislava

Stanislav Bajaník, Bratislava

 

Praha - Bratislava 31. 10. 2017

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články