Výstava s prezentáciou

V sobotný podvečer 28. októbra 2017 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci bolo neobyčajne rušno. Hojný počet návštevníkov si prišiel pozrieť výstavu chýrečného slovenského akademického maliara Miroslava Cipára a zároveň sa viac dozvedieť o našej detskej ľudovej slovesnosti. V očakávaní začiatku programu všade vôkol sa hemžili malí návštevníci, ktorí si nahlas opakovali: Enike benike krikel bé... Neskôr, v rámci prezentácie knihy škôlkari všetkých uistili, že vedia aj iné básničky, riekanky, spievanky a vyčítanky z novej knižky. Účasť detí predškolského veku na otvorení výstavy je neobvyklá udalosť, rovnako ako aj kombinácia vernisáže výtvarných diel s prezentáciou detskej knihy. Vysvetlenie k týmto nekaždodenným kombináciám nasledovalo hneď po úvodných slovách Pavla Čániho a Vladimíra Valentíka. Knihu Enike benike krikel bé zostavovateľky Kataríny Mosnákovej Bagľašovej ilustroval totiž Miroslav Cipár.

 

Výstava s prezentáciou

 

Výstava s prezentáciou

 

Výstava s prezentáciou

 

Prítomných privítal riaditeľ Galérie Zuzky Medveďovej Pavel Čáni. Vyjadril svoj obdiv a rešpekt pred výtvarníckou autoritou akou je Miroslav Cipár.

Kurátor výstavy Vladimír Valentík ozrejmil, že dávnejšie plánovali predstaviť tvorbu všestranného umelca, ale predovšetkým známeho ilustrátora Miroslava Cipára. Dodal, že prisľúbenú účasť na vernisáži umelec nemohol splniť, keďže mu vysoký vek a zdravotný stav nedovolili vydať sa na tak dlhú cestu. Cipár je starší muž, oslávil už 82 roky, ale je veľmi činný a je hádam najznámejší slovenský živý výtvarník, veľmi univerzálny výtvarník, úspešne sa zaoberá rôznymi druhmi výtvarného prejavu. Je zakladateľom súčasnej slovenskej typografie a kaligrafie, chýrečný ilustrátor a vynikajúci výtvarník. Zdôraznil Vladimír Valentík.

Miroslav Cipár sa narodil roku 1935, študoval na Vysokej škole pedagogickej a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Okrem ilustrácie sa venuje úžitkovej grafike, voľnej grafike a monumentálnej tvorbe. Autorovu ilustračnú tvorbu charakterizuje dominantný prvok hravosti a romantiky.

 

Výstava s prezentáciou

 

Výstava s prezentáciou

 

Výstava s prezentáciou

 

Kniha Enike benike krikel bé obsahuje ľudovú slovesnosť pre deti Slovákov žijúcich v Srbsku. Sú v nej hádanky, vyčítanky, riekanky, detské ľudové piesne, básničky, detské ľudové hry, detské rozprávočky... Katarína Mosnáková Bagľašová túto detskú ľudovú slovesnosť zozbierala z našich detských časopisov, učebníc, kníh, kalendárov a určitý počet zapisovala aj v terénne.

Zostavovateľka Katarína Mosnáková Bagľašová ozrejmil, že v knihe chcela zachovať ľudovú slovesnosť pre deti, ktorú si naši predkovia priniesli sem na tieto priestory a ktorú si dodnes zachovávame. Zároveň zaznačila aj celkom originálne detské hry, pesničky, riekanky, ktoré vznikali po prisťahovaní Slovákov na Dolnú zem a na toto územie.

 

Výstava s prezentáciou

 

Výstava s prezentáciou

 

Výstava s prezentáciou

 

Kniha Enike, benike, krikel bé v týchto dňoch vyšla v Slovenskom vydavateľskom centri v Báčskom Petrovci a jej spoluvydavateľom je Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Doslov pre ňu napísal známy slovenský spisovateľ Ľubomír Feldek a na večierku ho prečítala Elena Lončárová.

V programe vystúpili škôlkári Predškolskej ustanovizne Včielka z Petrovca, ktorí pod vedením svojich vychovávateliek Zuzany Trabakovej a Anny Stracinskej predviedli niekoľko ukážok z knihy a prihovoril sa aj Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade, ktorý výstavu aj otvoril.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články