Omladená Matica slovenská

Predsedom Matice slovenskej na Slovensku sa stal advokát a jej bývalý druhý podpredseda JUDr. Marián Gešper. Ten po siedmich rokoch vystriedal doterajšieho šéfa Matice Mariána Tkáča. Gešper sa stal historicky najmladším predsedom Matice slovenskej, – informujú slovenské tlačové agentúry SITA a TASR. Narodil sa roku 1980 vo Vranove nad Topľou a je člen MS od r. 2002. Okrem predsedu si Matičiari zvolili aj nový Výbor MS, ktorý je tiež omladený. Spolu ich čaká náročná práca – minister kultúry Marek Maďarič ešte skôr vyhlásil, že toto vedenie, bude mať možno poslednú príležitosť presvedčiť verejnosť aj politické strany o zmysluplnosti Matice slovenskej, o tom, či má štát Maticu finančne podporovať.

 

JUDr. Marián Gešper (Foto Matica slovenská)

 

JUDr. Marián Gešper (Foto Matica slovenská)

 

Marián Gešper pre Slovenské národné noviny povedal, že medzi jeho prvé kroky bude patriť „utuženie a rozvoj spolupráce s cirkvami, s národne i so slovansky orientovanými spoločenskými organizáciami a združeniami, keďže to národné, kresťanské, demokratické a slovanské sa nedá od Matice odpojiť. Matica je nielen symbolicky, ale aj historicky palác národnej vedy, prameň slovenskej národnej kultúry, ohnisko národného života a najmohutnejší pomník, ktorý vybudovali naši národovci na dôsledné uplatňovanie slovenských národných a kultúrnych práv. Bez ohľadu na mediálne tlaky môžem s reálnou skúsenosťou z matičných podujatí miestnych odborov v rôznych kútoch Slovenska povedať, že Matica je naďalej vo vedomí národa najstaršia a najvýznamnejšia celonárodná, kultúrna, vedecká ustanovizeň, jediná, ktorá zastrešuje všetkých Slovákov, a to bez ohľadu na náboženské vyznanie a miesto, kde sa nachádzajú. Som hrdý, že som jej členom už od študentských čias. "

„Budeme sa zaoberať a propagovať preverené historické udalosti a osobnosti, ktoré pozitívne vplývali na náš národný rozvoj. Viac musíme podporovať aj kultúru, hlavne folklór. Pod našimi krídlami pôsobí vyše dvestoštyridsať folklórnych a umeleckých kolektívov. Na tie sa chcem zamerať. To je naša výkladná skriňa." http://snn.sk/news/novy-predseda-matice-je-marian-gesper/

 

Ing. Marián Tkáč PhD. počas februárovej návštevy Srbska vyznamenal kovačickú insitnú maliarku Evu Husárikovú

 

Ing. Marián Tkáč PhD. počas februárovej návštevy Srbska vyznamenal kovačickú insitnú maliarku Evu Husárikovú

 

Doterajší matičný predseda Ing. Marián Tkáč PhD. inžinier ekonómie (Ing.) a doktor filozofie (PhD.) sa narodil roku 1949 a na valnom zhromaždení MS roku 2010 v Martine bol v prvom kole zvolený za predsedu Matice slovenskej. Maticu slovenskú ako predseda viedol od roku 2011. Počas jeho volebného obdobia sa menili stanovy a MS sa dostala do vážnych ekonomických problémov, ktoré však vznikali nehospodárnym konaním z minulosti. Od roku 2014 však spolu s novým vedením Matice slovenskej na ekonomickom úseku postupne začali realizovať potrebnú reformu hospodárskych vzťahov. M. Tkáč už absolvoval druhé funkčné obdobie a podľa stanov MS nemohol kandidovať tretíkrát.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články