Končíme liturgický rok

Dnešná nedeľa je poslednou nedeľou cirkevného, čiže liturgického roka. Nasledujúca, prvá decembrová nedeľa už bude prvou adventnou nedeľou a začne sa ňou nový cirkevný rok. Podľa evanjelického kalendára sa v poslednú nedeľu cirkevného roka – Nedeľu večnosti, na službách Božích uvažuje nad poslednými vecami, ako je koniec sveta, Boží súd... Treba očakávať, byť pripravený a byť v strehu. Ďalší rok a jeden nový životný krížik pomaly zaznačujeme do vlastného kalendára života. Ak sme v ňom mali čo len malé radosti, máme sa z čoho tešiť a tešme sa, lebo práve tie drobné potešenia duše dávajú vzpruhu, novú silu... Šťastný je ten, kto si tieto dary života vie naplno vychutnávať a úprimne si ich vážiť... Nie peniaze a sláva, ale zdravie, šťastie a láska sú najväčším darom, ktorým nás život obdarúva. Tešiť sa, smiať sa, tráviť čas s najbližšími, s priateľmi... a s čistým svedomím...

 

Záber z petrovského evanjelického kostola (foto Martin Pucovský)

 

Záber z petrovského evanjelického kostola (foto Martin Pucovský)

 

....Každého z nás nakoniec čaká stretnutie so sudcom, len mi mu pripisujeme malú hodnotu. Venujeme mu málo pozornosti, pretože nevieme odpoveď na jeden dôležitý fakt. Kedy to bude. Treba však vedieť, že je veľmi dôležité byť v strehu. Pán Ježiš používa obraz svadby, aby túto vec priblížil a družičky-panny, ktoré s lampášmi čakajú na ženícha.

Družičky-panny s lampášmi čakajú na ženícha. Lenže, polovica z nich, tie pochabé panny, si zabudli do lámp naliať oleja, ale múdre panny predsa boli pripravené. Družičiek bolo desať. Zákon má 10 Božích prikázaní, desatina patrí Bohu...

Cirkevný rok sa začína adventom, čiže prípravou na príchod Pána Ježiša Krista. Vzácny hosť sa očakáva so svetlom. Novším zvykom je aj zapaľovanie sviec na adventnom venci. Na ňom sú 4 sviece, ktoré sa zapaľujú postupne, prvá sa zapaľuje v prvú adventnú nedeľu, druhá v druhú... O týždeň, v prvú adventnú nedeľu, zapálime prvú sviecu.

Cirkevný, čiže liturgický rok sa nezhoduje s kalendárnym rokom a začína sa približne mesiac pred kalendárnym resp. občianskym rokom, presnejšie nedeľou medzi 27. novembrom a 3. decembrom, čo zase priamo závisí od toho, v ktorý deň v týždni pripadá Prvá slávnosť vianočná. Pred ňou musia byť 4 adventné nedele. V tomto roku štvrtá adventná nedeľa bude v Štedrý deň.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články