Kázne v.p. seniora Karola Chalupku

Karol Chalupka sa narodil 1. mája roku 1911 v Kulpíne z rodičov Michala, obuvníka a Juliany rodenej Chlipcovej. Vyštudoval teológiu a do farárskej služby nastúpil v Bajši, kde pôsobil desať rokov, potom kratšie bol v Báčskej Palanke a v roku 1951 prešiel do Kovačice. V roku 1956 bol zvolený za krajového seniora pre Južný Banát a tiež bol aj zástupcom biskupa. Zomrel 16. decembra 1980. a pochovaný je v Kovačici. Nedávno do kulpínskeho cirkevného archívu pribudlo 56 písaniek s kázňami Karola Chalupku z obdobia rokov 1937 – 1980. Pri príležitosti 500 rokov reformácie kulpínsky cirkevný zbor túto vzácnu rukopisnú pozostalosť skenoval a napálil na dva CD.

 

Kázne v.p. seniora Karola Chalupku

 

Kázne v.p. seniora Karola Chalupku

 

Knižnicu Karola Chalupku venovali kulpínskemu cirkevnému zboru dcéra Viera Turčanová a syn Jaroslav Chalupka, ktorí na takýto spôsob chceli zachovať všetky kázne, ktoré si otec pedantne písal do písaniek.

„Sme veľmi radi, že sme dostali súhlas na zverejnenie všetkých kázní. Nafotili sme 4850 strán, v nich je zachytené obdobie, keď bol pán senior najprv kaplánom v Petrovci, potom desať rokov pôsobenia v Bajši, dva roky v Palanke a tiež takmer tridsať rokov v Kovačici," – hovorí Jaroslav Javorník, evanjelický farár v kulpínskom cirkevnom zbore a poznamenáva, že je rukopis veľmi pekný a čitateľný.

 

Kázeň Karola Chalupku čítaná v Tretiu adventnú nedeľu v dnešný deň 1937 v Pivnici

 

Kázeň Karola Chalupku čítaná v Tretiu adventnú nedeľu v dnešný deň 1937 v Pivnici

 

Kázne v.p. seniora Karola Chalupku

 

Kázne v.p. seniora Karola Chalupku

 

Kázne v.p. seniora Karola Chalupku

 

Kázne v.p. seniora Karola Chalupku

 

Kázeň Karola Chalupku čítaná v Tretiu adventnú nedeľu roku 1952 v Kovačici

 

Kázeň Karola Chalupku čítaná v Tretiu adventnú nedeľu roku 1952 v Kovačici

 

Jaroslav Javorník (foto Martin Pucovský)

 

Jaroslav Javorník (foto Martin Pucovský)

 

Kázeň Karola Chalupku spred 60 rokov, čítanú v Druhú adventnú nedeľu v roku 1957 v Silbaši, kulpínsky ev. farár Jaroslav Javorník načítal pre duchovnú reláciu Pohľady k výšinám Rádia Nový Sad a možno si ju vypočuť TU:

http://media.rtv.rs/sr_ci/slovacka-redakcija-rns3/33268

Karol Chalupka základnú školu vychodil v Kulpíne. Gymnázium navštevoval v Petrovci, kde i maturoval 1929. Teológiu študoval v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 2.mája 1934 v rodisku biskupom Samuelom Starke.

Najprv sa stal osobným kaplánom seniora Gustava Klobušického v Kulpíne, potom bol štyri roky petrovským zborovým kaplánom a roku 1938 prešiel za farára do Bajše, potom do Báčskej Palanky a v roku 1951 do Kovačice, kde pôsobil do svojej smrti roku 1980. Činný bol i na politickom poli a bol národným poslancom prvého Národného zhromaždenia Vojvodiny.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články