Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch

„Kulpín je tretím prostredím, do ktorého sme prišli prezentovať knihu Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch," povedala na dnešnej biblickej hodine v sieni kulpínskej evanjelickej fary zostavovateľka tejto vzácnej monografie Svetlana Vojnićová Feldyová, evanjelická farárka CZ Soľany v Chorvátsku. Ozrejmila, že knihu v októbri prvýkrát predstavili v Starej Pazove a nedávno bola prezentovaná aj v Novom Sade. Ide o kapitálne dielo, ktoré je pokračovaním známej knihy prvého biskupa našej cirkvi Adama Vereša. Prezentácia knihy nasledovala po kratšej duchovnej úvahe Igora Feldyho, ev. farára v Starej Pazove. Úvodom večierka vzácnych hostí privítal domáci kňaz Jaroslav Javorník.

 

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch

 

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch

 

„Nachádzame sa v tomto tichom adventnom období, keď si tak uvedomujeme, že Pán Boh mnohé stáročia, ešte skôr než prišiel zasľúbený Spasiteľ sveta Mesiáš, ako to hovoríme pomazaný,– predpovedal ten jeho príchod," povedal Igor Feldy na úvod svojho príhovoru a ozrejmil, že je jeden z krásnych predpovedajúcich textov príchodu Spasiteľa proroctvo z Izaiáša, ktoré si zvolil za základ duchovného rozjímania.

 

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch

 

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch

 

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch

 

Podľa slov Svetlany Vojnićovej Feldyovej texty do monografie Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch zhromažďovali desaťročie a do knihy prispelo tridsaťtri autorov, predovšetkým farárov v jednotlivých cirkevných zboroch. „V knihe máme zastúpené všetky cirkevné zbory a fílie, dokonca máme aj krátke informácie o cirkevných zboroch v Iloku a v Soľanoch z Chorvátska, keďže ony do roku 1997 alebo 91 boli v lone tejto našej cirkvi a boli časťou Sriemskeho seniorátu" – povedala zostavovateľka monografie a dodala, že sa pôvodne plánovali sústrediť na obdobie rokov 1930 a dodnes, avšak mnohé údaje datujú ešte od skôr.

V publikácii sa možno dočítať o tom, kedy Slováci prichádzali do jednotlivých zborov, ako to bolo na začiatku osídľovania a aká je situácia v súčasnosti.

Kniha je bohato ilustrovaná kvalitnými fotografiami.

Cena knihy je 2.500 dinárov.

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

+1 #1 RE: Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazochViera Benková 2017-12-21 15:55
Je to jedna veľmi významná kniha o dejinách našej evanjelickej cirkvi na týchto priestoroch, jej začiatkoch, zboroch vo Vojvodine a Chorvátsku, ich život a bohatý duchovný život a práca. Jedno desaťročie ubehlo aby sa to zhromaždilo do takejto krásnej monografie, ktorá pokračuje tam kde prvá monografia prvého nášho biskupa pána Vereša "zastala". V knihe sú kvalitné fotografie a veľmi fundované texty, najmä úvodná stať. A treba zdôrazniť, že na takejto monografii nám môžu mnohí závidieť.Gratulujem autorom monografie!...vbenko
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články