Vydarený Štefanovský program

Kultúrno – umelecké stredisko Zvolen z Kulpína tradične na Štefana organizuje koncoročný program. Nevystal ani včera, keď v plnej sieni domu kultúry s tancami vystúpili najprv deti a potom aj mládežnícka skupina Kultúrno – umeleckého strediska Zvolen a tiež aj detská a prípravná skupina Kultúrno – umeleckého spolku Metropolitu Stefana Stratimirovića z Kulpína. Zaspievali aj niekoľkí sólisti. Na úvod sa krátko prihovoril predseda KUS Zvolen Vladimír Zelenák a po ňom na javisko vyšli najmladší spolkári – Detský folklórny súbor Bažalička.

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

S najmladšími „zvolenovcami" pracujú Miroslav Zima a Zoroslav Zima. Deti sa predstavili choreografiou Zatancujme si spolu a tiež zavinšovali k sviatkom. V prvej časti zaspievali sestry Marcela Lea a Maja Zimanove, ktoré sa tohto roku zúčastnili v Kovačici na festivale populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí. V druhej časti vystúpili dve petrovské speváčky Andrea Lačoková a Maja Levárská a potom aj dve Kulpínčanky Elena Demrovská (žijúca v Petrovci) a Laura Radosavljev.

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

KUS Stefana Stratimirovića sa predstavil choreografiami Slavice Nikolićovej, Milorada Mirčića a Slavoljuba Panovića. Hudobnú úpravu mal na starosti Ivan Sabo. Umeleckým vedúcim je Milorad Mirčić, ktorý postupne z mládeže, ktorá nechce podľahnúť pasivite, odcudzenosti a negatívnym trendom doby, vytesáva kvalitných folkloristov.

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

Program moderovala Viera Dorčová Babiaková, ktorá na záver návštevníkom zablahoželala k novému roku a vyzvala mladého kulpínskeho choreografa Zoroslava Zimu, aby sa prihovoril. On sa verejne poďakoval Michalovi Čiliakovi, ktorý im, ako povedal, vštepil lásku k folklóru a naučil ich tancovať srdcom. Posledný tanec Vyletela holubička venovali preto Michalovi Čiliakovi.

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

Vydarený Štefanovský program

 

Obecenstvo v plnej sále odmieňalo roztancovaných a rozspievaných účastníkov dlhým potleskom. KUS Zvolen sa po ročnej prestávke predstavil v peknom svetle. Vedenie spolku zrejme vynakladá veľké úsilie na oživenie činnosti, ktorá po odchode rodiny Čiliakovej na Slovensko takmer zamrela. Nech sa im teda práca darí aj v roku 2018 a oduševnenie nech ich neopúšťa.

Folkloristov a spevákov sprevádzal orchester Miroslava Kardelisa z Kysáča.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články