Slovensko-srbské styky v roku 2017

Slovensko – srbské kultúrne styky sa zintenzívňujú. Ak by sme sa chceli obzrieť k ich počiatkom, museli by sme siahnuť hlboko do dejín, k ich koreňom z konca 14. storočia. „Slovenská republika neuznala Kosovo a z druhej strany uznala Srbom na Slovensku status národnostnej menšiny. Vláda také rozhodnutie vyniesla prihliadajúc na historicky pevné väzby dvoch národov, ktoré siahajú do ďalekej minulosti." S tými konštatáciami na začiatku kalendárneho roka 2017 začal svoju prednášku v Múzeu Vojvodiny v Novom Sade Dr. Nebojša Kuzmanović, zástupca pokrajinského tajomníka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, ktorý hovoril o historicky dlhých a pevných väzbách medzi Srbmi a Slovákmi.

 

Slovensko-srbské styky v roku 2017

 

Početní Srbi sa vyškolili na Slovensku a významný vplyv na rozvoj školstva a kultúry v Srbsku zohrali viacerí Slováci. Prednáška Nebojšu Kuzmanovića: Srbsko – slovenské kultúrne väzby bola usporiadaná v rámci podujatia Tri storočia Slovákov vo Vojvodine, ktorým Múzeum Vojvodiny radom podujatí a komplexnou výstavou Za horami za dolami spracoval históriu a súčasný život Slovákov na týchto dolnozemských priestranstvách. Uvedená výstava v septembra poputovala aj na Slovensko do Slovenského národného múzea v Martine.

Tá dlhá tradícia zaväzuje, čo si uvedomujú aj súčasníci, ktorí ju upevňujú a vyhľadávajú tiež možnosti zveľaďovania vzťahov. Tak napríklad 6. apríla 2017 Fakulta technických vied v Novom Sade v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Belehrade vo svojich priestoroch predstavila výstavu zo Slovenska Majstri ducha; 19. apríla Slovenské veľvyslanectvo v spolupráci s Galériou Babka Kovačica a Banátskym kultúrnym centrom v Novom Miloševe otvorili hosťujúcu výstavu Domu umenia Bibiana z Bratislavy a 22. apríla ústrednou témou tohtoročného Literárneho snemovania boli Slovensko-srbské literárne styky.

Literárne snemovanie organizuje Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru NRSNM. Snemovanie prebiehalo v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci a zhromaždilo najvyšších predstaviteľov spisovateľských združení Srbska a Slovenska, Matice srbskej a Srbského národného divadla v Novom Sade.

Máj bol tiež bohatý na programy utužujúce slovensko-srbskú vzájomnosť. V cykle akademických podujatí Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Bratislave, Združenie slovanskej vzájomnosti v SR a Svetové združenie Slovákov v zahraničí 18. mája 2017 (10 rokov po seminári v Kovačici) usporiadali spomienkovú ekumenickú akadémiu 110 rokov Kovačického procesu 1907-2017.

Májové Dni Cyrila a Metoda nás tiež zjednotili. V pravoslávnom kalendári je 24. máj venovaný týmto slovanským vierozvestcom a označený je červenými písmenami, čo znamená, že je sviatok prikazujúci. Trojdňovými oslavami si Cyrila a Metoda uctili nielen v Pravoslávnej cirkvi, ale aj v Združení spisovateľov Srbska. Predstavitelia slovanských veľvyslanectiev v Srbsku a Združenia spisovateľov Srbska položili kvety k pomníku Cyrila a Metoda v Belehrade. Pre Slovenskú republiku kvety položila J.E. Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Belehrade. Pri tejto príležitosti v Združení spisovateľov Srbska v Belehrade usporiadali prezentáciu knihy známeho slovenského spisovateľa Ľubomíra Feldeka Nasmejani otac v preklade Martina Prebudilu. Knihu vydalo Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca a Združenie spisovateľov Srbska.

Na Slovensku je 5. júl štátny sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda a zároveň je tento deň od roku 1993 a vzniku samostatnej Slovenskej republiky, aj pamätný Deň zahraničných Slovákov. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v snahe spájať krajanov nielen za hranicami Slovenska, ale aj priamo vo vlasti ich predkov, čiže v ich niekdajšej domovine, oslávil Deň zahraničných Slovákov bohatými obsahmi. Ústredný program prebiehal v Bratislave, kde sa najprv v predpoludňajších hodinách pri základnom kameni potenciálneho Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v Petržalke prihovoril Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Program pokračoval v podvečerných hodinách na bratislavskom Hlavnom námestí. V rámci Kultúrneho leta vystúpili tam zahraniční Slováci zo siedmich štátov: Austrálie, Rakúska, Rumunska, Švajčiarska, USA, Veľkej Británie a Srbska.

V predvečer pamätného Dňa zahraničných Slovákov v Bratislave usporiadali aj dve vernisáže insitných maliarov z Kovačice. Otvoril ich veľvyslanec Srbska na Slovensku Šani Dermaku. V kostole Klarisky vystavoval Pavel Ľavroš (1958) a v centre krajanského inštitútu Kalab v Bratislave sa predstavila mladá kovačická insitná maliarka Eva Hrková (1986).

Pri príležitosti 99. výročia popravenia 44. slovenských vojakov, ktorých pred koncom prvej svetovej vojny 9. júna roku 1918 zastrelili v Kragujevci, Vláda Republiky Srbska a Výbor pre zachovávanie tradícií oslobodzovacích vojen Srbska 21. júna 2017 usporiadali Srbsko-slovenské spomienkové slávnosti. Podujatie prebiehalo na Česko-slovenskom vojnovom cintoríne v Kragujevci. Tieto spomienkové slávnosti boli svojráznym úvodom k významným podujatiam v roku 2018, ktoré pri príležitosti storočnice tragickej udalosti spoločne zorganizujú Vláda Republiky Srbska, Slovenská republika a Mesto Kragujevac. Na Stanovljanskom poli v Kragujevaci bolo 44 slovenských vojakov Rakúsko – Uhorskej armády, príslušníkov náhradného práporu 71. Pešieho pluku popravených zastrelením, pretože sa vzbúrili proti nezmyselnej vojne a utlačovaniu.

Univerzitný folklórny súbor Mladosť pri UMB Banská Bystrica zo Slovenska do svojho repertoára zaradil tance Slovákov zo Srbska. Najprv chorovody Ilečke z Jánošíka a potom aj čardáše z Jánošíka, Aradáča, Hložian, Selenče a Pivnice. Na tento nevšedný počin spracovania krajanských tancov sa podujal Martin Urban, umelecký vedúci a choreograf UFS Mladosť, ktorému nápomocnú ruku ochotne podali manželia Katarína Mosnáková Bagľašová a Ivan Bagľaš. Tento folklórny súbor zo Slovenska tancoval naše dolnozemské tance na júlových Folklórnych slávnostiach pod Poľanou na Detve. S dolnozemskými choreografiami Obrazy z Dolnej zeme sa UFS Mladosť predstavil aj na Akademickom Zvolene 2017.

Národná banka Slovenska v auguste usporiada až tri výstavy v Srbsku: v Belehrade, Petrovci a Kovačici. Výstavy Od biateka k euru – Dejiny peňazí a medailérstva na Slovensku a Bankovky a mince od vzniku Slovenskej republiky po súčasnosť (1993-2017) boli nainštalované v Centrálnej banke Srbska v Belehrade, v Knižnici Štefana Homolu v Báčskom Petrovci a v Galérii Babka v Kovačici. Slávnostne ich otvoril guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch a tú v Belehrade otvoril spolu s guvernérkou Národnej banky Srbska Jorgovankou Tabakovićovou.

Koncom augusta a začiatkom septembra sa z novosadskej Mestskej bibliotéky, z Námestia mladomanželov, ako aj z niektorých klubov, barov, či balkóna v Zmaj Jovovej ulici, našou mnohojazyčnou vojvodinskou metropolou rozliehali krásne slová a verše v ešte viac jazykoch. S heslom Vnor sa do oceánu poézie počas štyroch dní bolo v Novom Sade usporiadaných vyše 30 literárnych a hudobných programov. V poradí XII. Medzinárodný literárny festival zhromaždil početných domácich a 20 zahraničných spisovateľov. Predstaviteľom Slovenskej republiky bol básnik a prozaik Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov (SSS).

„Verím, že je to možnosť prehĺbiť spoluprácu medzi Združením spisovateľov Vojvodiny a Spolkom slovenských spisovateľov, keďže je už podobná spolupráca rozvinutá s Maticou srbskou tu v Novom Sade a najmä so Združením spisovateľov Srbska v Belehrade," povedal M. Bielik a dodal, že už začiatkom septembra v Štúrove na Slovensku Spolok slovenských spisovateľov zorganizuje ďalšie podujatie, ktoré túto spoluprácu posunie o jednu priečku vyššie. Ozrejmil, že ide o projekt pod názvom Veľký pán Dunaj. Projekt sa zrodil tiež na základe spolupráce medzi Belehradom a Bratislavou a iniciátorom bol predseda Združenia spisovateľov Srbska Radomir Andrić. Konečným cieľom projektu je vydanie antológie poézie resp. literatúry vzťahujúcej sa k Dunaju so všetkých štátov, ktorými Dunaj preteká.

Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 12. septembra 2017 štartovalo medzinárodné vedecké sympózium pod názvom 500 rokov reformácie na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Pri tejto príležitosti Evanjelická bohoslovecká fakulta usporiadala vernisáž olejomalieb insitného maliara Jána Glózika z Kovačice s inštaláciou jeho veľkoplošného obrazu pomenovaného „500 rokov reformácie".

V Hlbokom na Slovensku v nedeľu 17. septembra 2017 usporiadali celoslovenskú spomienkovú slávnosť venovanú dvojstému výročiu narodenia s odhalením Pamätnej tabule Jozefa Miloslava Hurbana. Tento významný spisovateľ, novinár, politik a evanjelický kňaz zanechal stopy aj v živote Srbov a tiež vojvodinských Slovákov. Po zrušení vojenskej hranice roku 1871, na konvente slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove, prostredného Hurbanovho syna Vladimíra si staropazovský cirkevný zbor zvolil za svojho farára a vnuk tohto významného štúrovca Vladimír Hurban Vladimírov (VHV) prežil celý svoj život vo svojom rodisku v Starej Pazove. Na oslavách v Hlbokom, kde je administrátorom cirkevného zboru selenčský rodák Mgr. Juraj Šefčík sa zúčastnila aj staropazovská cirkevná delegácia.

V októbri prebiehal 62. Medzinárodný belehradský knižný veľtrh. Na ňom svoju najnovšiu knižnú produkciu predstavuje viac ako 400 domácich a zahraničných vydavateľov a medzi nimi aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Slovenské vydavateľské centrum (SVC) z Báčskeho Petrovca. Predstavili knihy Nasmejani otac a Bajka o Andersenu i dunavskoj vili Ľubomíra Feldeka v preklade Martina Prebudilu a knihu pre deti Enike, benike krikel bé autorky Kataríny Mosnákovej Bagľašovej. O knihách hovoril riaditeľ SVC Vladimír Valentík a predseda Združenia spisovateľov Srbska Radomír Andrić. Na stánku vydavateľstva Prometej z Nového Sadu odovzdali autorské výtlačky preloženého románu Gozba (Hostina) známej slovenskej spisovateľke Rút Lichnerovej.

Srbské národné divadlo z Nového Sadu pobudlo v dňoch 27. – 29. októbra v Bratislave. Dôvod zájazdu bolo vystúpenie v Slovenskom divadle tanca s predstavením Deň, keď sme sa stretli. V choreodráme, ktorú podľa textu Božidara Kneževića režíroval Predrag Štrbac zahrali herečka Sonja Damjanović a baletný tanečník Milan Lazić. Predstavenie sa nachádza na repertoári Srbského národného divadla.

Dňa 28. októbra 2017 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom otvorili výstavu chýrečného slovenského akademického maliara Miroslava Cipára a zároveň prezentovali knihu Enike benike krikel bé zostavovateľky Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, ktorú ilustroval Miroslav Cipár. Kurátorom výstavy bol Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra, ktoré spolu s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov vydalo knihu Enike, benike, krikel bé. Doslov pre ňu napísal známy slovenský spisovateľ Ľubomír Feldek

Rok 2017 bol pre evanjelickú cirkev a evanjelikov augsburského vyznania na celom svete významným medzníkom. Cirkevné zbory a veriaci – evanjelici si pripomínali päťsté výročie reformácie. Ústredná oslava SEAVC v Srbsku prebiehala 31. októbra 2017 v Padine. Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri tej príležitosti odovzdal pamätnú medailu ÚSŽZ biskupovi SEAVC v Srbsku d.p. Samuelovi Vrbovskému, ktorý je aj predsedom Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

V ZŠ Jána Čajaka v Petrovci začiatkom novembra usporiadali literárny večierok venovaný antológii Jednozubý úsmev zostavovateliek Viery Benkovej z Báčskeho Petrovca a Etely Farkašovej z Bratislavy. Viera Benková ozrejmila, že ide o výber kratších detských próz autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska. Antológia je pomenovaná podľa knihy Jednozubý úsmev mladej autorky zo Srbska Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, ktorú v roku 2014 vydalo Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petroveca.

V bratislavskej Inchebe od 9. do 12. novembra prebiehal 25. medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka. Predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik predstavil nový román Viery Benkovej: Tri ženy, dvaja muži a ja... a cestopis Miroslava Demáka: Takmer niečo medzi nami a dejinami. Predstavené boli aj tri knihy srbských básnikov v slovenských prekladoch: Jeremiju Lazarevića: Kľúč od rozostavaného domu, Dragana Stanića (Ivan Negrišorac): Výstava oblakov a Zorana Djerića: Nové devínske elégie: Dokumentárne básne. Knihy preložili Martin Prebudila, Miroslav Demák a Zdenka Valentová Belićová.

V prvý deň Bibliotéky o knižných novinkách Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca hovoril riaditeľ Vladimír Valentík, s dôrazom na knihu Enike benike krikel bé Kataríny Mosnákovej Bagľašovej a dva knižné tituly prekladov do srbčiny Ľubomíra Feldeka: Nasmejani otac (poézia) a Bajka o Andersenu i dunavskoj vili (poviedky pre deti). Knihy do srbčiny preložil Martin Prebudila. Na prezentácii sa okrem prekladateľa zúčastnil i Ľubomír Feldek a ilustrátor kníh Miroslav Cipár. Nasmejani otac je spoločným vydaním dvoch spisovateľských združení: Združenia spisovateľov Srbska a Spolku slovenských spisovateľov a rozprávky pre deti Bajka o Andersenu i dunavskoj vili vydal Prometej z Nového Sadu, za podpory SVC a Literárneho informačného centra z Bratislavy.

V roku 2017 predstavitelia Slovenskej republiky odovzdali zaslúžilým Slovákom zo Srbska ocenenia:

21. februára Eve Husárikovej, významnej kovačickej insitnej maliarke predseda Matice slovenskej Marián Tkáč udelil Cenu za celoživotné dielo.

22. októbra Jánovi Bačúrovi, insitnému maliarovi z Padiny, pri príležitosti 80. narodenín Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí odovzdal Pamätnú medailu ÚSŽZ za jeho prínos pre národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti umenia.

31. októbra 2017 Samuelovi Vrbovskému, biskupovi SEAVC v Srbsku Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí odovzdal pamätnú medailu ÚSŽZ za jeho prínos v zušľachťovaní a zveľaďovaní duchovných hodnôt Slovákov v Srbsku, k ich primknutiu sa k slovenskosti v prejavoch ich národného povedomia, ako aj za neúnavnú vôľu, ktorou nabáda skrze evanjelickú cirkev a. v. k ochrane kultúrneho dedičstva Slovákov vo Vojvodine.

16. novembra 2017 Márii Kotvášovej Jonášovej, spisovateľke a pedagogickej pracovníčke veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková odovzdala medailu Veľvyslanectva SR za mimoriadny prínos pre rozvoj slovenskej menšiny a zachovanie slovenskosti v Srbsku pri príležitosti osláv jej životného jubilea – 60. narodenín.

23. novembra 2017 Anne Medveďovej, riaditeľke petrovského gymnázia slovenská parlamentná delegácia udelila Zlatú čestnú plaketu Národnej rady SR za zásluhy v oblasti vzdelávania a kultúry.

 

Katarína Pucovská

 

Text je zverejnený v Národnom kalendári 2018

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články