Kto škrtí našu Zorničku?

Nad Zorničkou sa sťahujú čierne mraky. Hviezdičke pre naše deti hrozí vyhasnutie. Ako je to možné? Kto je ten, ktorý si dovolí páchať takýto zločin?

 

Kto škrtí našu Zorničku?

 

Zorničku de facto vydáva Slovenské vydavateľské centrum. Vlastnícko-právne vzťahy s NVU Hlas ľudu sú v tejto veci aspoň pre laika dosť nejasné. V praxi to vyzerá asi tak, že peniaze z Pokrajiny na vydávanie Zorničky prichádzajú pravidelne každý mesiac, ale na účet NVU Hlas ľudu, a táto ustanovizeň by ich automaticky mala presúvať na SVC. Ale, ako tvrdia v SVC, riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak, z dôvodov len jemu známych, tie peniaze už niekoľko mesiacov neoprávnene blokuje a Zorničku tak finančne škrtí.

Ešte číslo-dve a prestane vychádzať!?

A to vo chvíli, keď sa redaktorsky a autorsky skonsolidovala, keď vychádza načas, začiatkom každého mesiaca, a keď po dlhoročnom úpadku zaznamenala i čitateľský rast a dosiahla náklad vyše 1000 výtlačkov.

O pôsobení Samuela Žiaka na riaditeľskom poste NVU Hlas ľudu sa už dlhšie všeličo nelichotivé povráva. Čo je na tom pravdy, nech zisťujú patričné inštitúcie a orgány, eventuálne aj investigatívni novinári. Nezaujíma ma teraz ani spor na relácii NVU Hlas ľudu – SVC. V tejto chvíli ma zaujíma len a len Zornička.

Preto dotyčnému pánovi verejne kladiem otázku: je pravda, čo tvrdia v SVC, že už mesiace neoprávnene zadržiava prostriedky, určené na vydávanie Zorničky?

Ak je to pravda, aké sú jeho motívy?

Aké je predovšetkým jeho právo?

A kde tie nemalé, účelové peniaze teraz vlastne sú?

Či si on, ako osoba poľnohospodárskeho zamerania, dokáže uvedomiť určité zákonitosti v oblasti vydavateľstva, a totiž skutočnosť, že ak teraz dovolíme, aby vychádzanie Zorničky bolo ohrozené, alebo narušené, my si dôveru rodičov (ktorí si predplatné zaplatili do konca bežného školského roka) a ani učiteliek nikdy viac nebudeme vedieť navrátiť, ani zaslúžiť?

Komu vlastne, a prečo, vadí kvalitná a úspešná Zornička?

Odpoveď sa dozvieme veľmi rýchlo.

 

Prof. Dr. Zoroslav Spevák

 

Redakčná poznámka: Zverejnená je iba podstatná časť otvoreného listu.

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články