Božić – pravoslávne Vianoce

„Človek je v dnešnej dobe, viac než inokedy, v nebezpečenstve podľahnúť pokušeniu, zameniť Boha za diabla, prijať falošné božstvá a šíriť klamlivé pravdy. Súčasný človek, nadmierne túžiaci po úspechu, v nejednom prípade bez rozmýšľania, obetuje skutočnú lásku za ctižiadosť a telesnú lásku uspokojí chvíľkovou žiadostivosťou." Upozornil patriarcha srbský Irinej v tohtoročnom vianočnom posolstve a tiež poukázal i na hrozbu narkománie, alkoholizmu, rozvodov, hnevu, závisti, necitlivosti, bezbožnosti... Zhrnuto by sa to snáď stručne dalo povedať, že človek upáda do neľudskosti, ktorá je v synonymickom slovníku pomenovaná beštialita, čo znamená aj zverskosť, obludnosť, krvilačnosť...

 

Božić – pravoslávne Vianoce

 

Snáď ostrejšie než doteraz patriarcha Srbskej pravoslávnej cirkvi upozornil na všetky uvedené neduhy. Podčiarkol, že sa "vo svete cengá zbraňami a pácha sa násilie voči jednotlivcom a národom, vládne nerovnosť a sociálna nespravodlivosť, nevinné deti sú obeťami vojnových konfliktov, praktikujú sa rôzne druhy zneužívania a hladu a nad všetkým sa každodenne vznáša hrozba jadrovej vojny".

 

Štedrý večer 2018 v kulpínskom pravoslávnom kostole

 

Štedrý večer 2018 v kulpínskom pravoslávnom kostole

 

Pravoslávni veriaci, ktorí uctievajú juliánsky kalendár, slávia dnes Vianoce. Patriarcha srbský Irinej slúžil vianočnú liturgiu v katedrálnom chráme svätého archanjela Michala (Michaela) v Belehrade. V rámci liturgií vo všetkých pravoslávnych chrámoch bolo prečítané tradičné vianočné posolstvo –Božićna poslanica patriarchu Srbskej pravoslávnej cirkvi, v ktorom najvyšší hodnostár vyzval veriacich, aby oslávili Vianoce v mieri a láske.

 

Pálenie dubových konárov, tzv. Badnjaka, včera večer pred pravoslávnym chrámom v Maglići

 

Pálenie dubových konárov, tzv. Badnjaka, včera večer pred pravoslávnym chrámom v Maglići

 

Srbská pravoslávna cirkev oslavuje Vianoce tri dni. Druhý deň vianočných sviatkov je označený ako Snem Najsvätejšej Panny Márie na znak vďaky, že zrodila Spasiteľa. Tretí deň je zasvätený svätému mučeníkovi Štefanovi.

Vianoce podľa juliánskeho kalendára okrem Srbskej pravoslávnej cirkvi oslavujú pravoslávne cirkvi v Jeruzaleme, Rusku, Antióchii, Gruzínsku, Svätej Hore, Ukrajine a Macedónsku.

 

Katarína Pucovská

Foto Ondrej Miháľ

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články